STIVORO (Defacto)

Stivoro was een Nederlandse organisatie die actief was van 1974 tot en met 31 december 2013. Oprichters het Longfonds, de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding en het ministerie van VWS waren hiervan gedurende het gehele bestaan de belangrijkste financiers. De naam STIVORO was oorspronkelijk de afkorting van ‘Stichting Volksgezondheid en Roken’, op 1 maart 2003 aangepast tot STIVORO voor een rookvrije toekomst.

Het doel van de organisatie was om niet roken normaal te maken. Hiervoor voerde de stichting voorlichtings-campagnes, maar ze hielp ook direct mensen om te stoppen met roken. Voor scholen ontwikkelde STIVORO lesprogramma’s.

Nadat VWS in 2011 en de drie oprichtende partijen na 31 december 2013 stopten met de financiering van Stivoro, staakte de organisatie haar activiteiten en rondde het alleen nog lopende zaken af.

STIVORO/DEFACTO website analyse

Deze pagina becommentarieert de beweringen van STIVORO over roken en meeroken op de werkplek (Bijlage 1 De schadelijkheid van roken en passief roken) vanuit een wetenschappelijk oogpunt.

Ook wordt hun zwartboek over er samen (niet) uitkomen (meeroken) becommentarieerd.

Stivoro’s website reclame voor Nicotinevervangers

Publieksreclame Op de pagina http://www.stivoro.nl/hulpbijstoppen.html en de daar onderliggende pagina’s (m.n. de categorie ‘Bewezen werkzaam’ - Nicotinevervangers) worden verkoopbevorderende activiteiten ...

STIVORO (Defacto): Algemene intro pagina

STIVORO/DEFACTO website analyse Deze pagina becommentarieert de beweringen van STIVORO over roken en meeroken op de werkplek (Bijlage1 De schadelijkheid ...

STIVORO (Defacto): Directeur Trudy Prins

CURRICULUM VITAE, Drs. Trudy J.J. Prins MA. (CV zoals uitgedeeld op Europese conferentie "Rookvrije Werkplek" inBerlijn, 10/11 mei 2001) Geboren ...

STIVORO (Defacto): Hun Cijfermateriaal

STIVORO hanteert EPA cijfers! Bij een nadere bestudering van de STIVORO pagina's over meeroken blijkt dat deze Nederlands organisatie de ...

STIVORO (Defacto): De schadelijkheid van actief roken

STIVORO over roken De schadelijkheid van actief roken Roken is een gevaar voor de gezondheid!Het is zelfs de meest vermijdbare ...

STIVORO (Defacto): Passief roken

STIVORO over meeroken Vooraf "No matter how the data from all of the epidemiological studies are manipulated, recalculated, 'cooked', or ...

STIVORO (Defacto): We komen er samen niet uit?

Niet samen op te lossen? Ter gelegenheid van het proces tegen PTT-post in Breda heeft STIVORO een zwartboek opgesteld 'Roken ...

STIVORO (Defacto): Email-uitwisseling

Tot onze verbazing ontdekten wij op uw pagina http://www.stivoro.nl/meeroken/tabakswet/inhoud/werkplek.htm een verwijzing naar het EPA onderzoek van 1993. Zoals u wellicht ...

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH