Rokers beduidend ongevoeliger voor Coronavirus

Hoewel in het buitenland al uitgebreid verslag werd gedaan van onderzoeken die aantoonden dat er relatief weinig rokers met een coronabesmetting opgenomen worden in ziekenhuizen drong dit bericht maar niet door in de Nederlandse pers. Die stilte werd vandaag doorbroken.

Hoewel in het buitenland al uitgebreid verslag werd gedaan van onderzoeken die aantoonden dat er relatief weinig rokers met een coronabesmetting opgenomen worden in ziekenhuizen drong dit bericht maar niet door in de Nederlandse pers.

Het is daarom dat we vorige week een ingezonden brief naar het Brabants Dagblad stuurden met daarin de volgende tekst:

Nicotine en Corona

In de krant van afgelopen dinsdag onder de titel “Je eigen leger bevecht corona” wordt een Canadese wetenschapper geciteerd die aangeeft dat rokers extra gevaar lopen geïnfecteerd te worden door het coronavirus. Recente inzichten geven echter een heel ander beeld.

Uit nieuwe onderzoeken, onder meer in China, VS en Frankrijk, blijkt dat de aantallen met corona geïnfecteerde rokers in de ziekenhuizen beduidend lager liggen dan je op grond van het aandeel in de totale bevolking zou verwachten. Franse onderzoekers van het Institut Pasteur ontdekten dat onder 500 COVID-19 patiënten er slechts 5% rookten terwijl dat aandeel in de normale maatschappij op zo’n 36% ligt. Cijfers van het Amerikaanse CDC tonen aan dat 96% van de slachtoffers nog nooit in hun leven hadden gerookt, 99% rookten op het moment van opname in het ziekenhuis niet.

Het idee onder de onderzoekers is dat nicotine de aanhechtingsplekken waar het coronavirus gebruik van maakt (het ook in het citaat genoemde ACE2 eiwit) blokkeert zodat het virus daar geen vat op heeft.

De Franse bevindingen zijn voldoende aanleiding om een veldexperiment te overwegen onder directe zorgverleners door ze te voorzien van nicotinepleisters.

De opmerkingen over roken en corona in het bewuste artikel lijken me nogal eenzijdig en op zijn minst incompleet te zijn. De geleerden zijn het hierover nog niet eens.

Buitenlandse, wetenschappelijke artikelen over dit verschijnsel zijn al lang beschikbaar:

Eerst vandaag kregen Nederlandse journalisten het nieuwtje in de gaten. De NOS publiceerde (met veel mitsen en maren) vandaag een stukje erover:

Een recente studie die is verschenen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet concludeert dat rokers ondervertegenwoordigd zijn onder mensen die positief getest zijn voor het coronavirus. In de studie naar de bevestigde gevallen in Engelse huisartsenpraktijken was het aantal rokers dat positief testte voor het virus de helft lager dan onder niet-rokers.

Dat is geen reden om te gaan roken of te blijven roken, waarschuwen de onderzoekers. Het negatieve effect van roken op de gezondheid staat vast. Bovendien blijkt uit verschillende studies dat rokers die wel een infectie krijgen eerder kans lopen op een IC-opname en overlijden dan niet-rokers.

De studie is niet de eerste die een mogelijk beschermend effect tegen het coronavirus vindt van roken. Een Chinees onderzoek liet zien dat onder bijna 1100 patiënten het aantal rokers ruim de helft lager was dan onder de Chinese bevolking als geheel.

Een analyse door het Amerikaanse CDC, een instelling die vergelijkbaar is met het RIVM hier, wees uit dat van ruim 7000 covid-19-gevallen maar iets meer dan 1 procent rokers betrof, terwijl bijna 14 procent van de Amerikaanse volwassenen rookt.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH