STIVORO (Defacto): Email-uitwisseling

Tot onze verbazing ontdekten wij op uw pagina http://www.stivoro.nl/meeroken/tabakswet/inhoud/werkplek.htm een verwijzing naar het EPA onderzoek van 1993. Zoals u wellicht bekend is dit onderzoek door de Federale rechter William L. Osteen veroordeeld voor de vergaande onzorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd (uit het proces verbaal):

EPA publicly committed to a conclusion before research had begun; excluded industry [input thereby] violating the [Radon Research] Act’s procedural requirements; adjusted established procedure and scientific norms to validate the Agency’s public conclu-sion, and aggressively utilized the Act’ s authority to disseminate findings to establish a de facto regulatory scheme intended to restrict Plaintiff’s products and to influence public opinion. In conducting the ETS Risk Assessment, EPA disregarded information and made findings on selective information; did not disseminate significant epidemiologic information; deviated from its Risk Assessment Guidelines; failed to disclose important findings and reasoning; and left significant questions without answers. EPA’s conduct left substantial holes in the administrative record. While so doing, EPA produced limited evidence, then claimed the weight of the Agency’s research evidence demonstrated ETS causes Cancer. [Flue-Cured Tobacco Coop. Stabilization Corp. v. United States Environmental Protection Agency, 4 F. Supp. 2d 435, 465-66 (M.D.N.C. 1998)] Als uw stichting alleen op basis van een dergelijk rapport een doorberekening maakt naar de Nederlandse situatie en daarbij uitkomt op 200 meerook-doden per jaar, dan maakt u zich schuldig aan een suggestieve en tendentieuze berichtgeving. Te meer daar ook het WHO (tot hun grote schrik) tot de conclusie komt in haar onderzoek van 1998 dat (letterlijk uit hun rapport): Results: ETS exposure during child-hood was not associated with an increased risk of lung cancer (odds ratio [OR] for ever exposure = 0.78; 95% confidence interval [CI] = 0.64-0.96). The OR for ever exposure to spousal ETS was 1.16 (95% CI = 0.93-1.44). No clear dose-response relationship could be demonstrated for cumulative spousal ETS exposure. The OR for ever exposure to workplace ETS was 1.17 (95% CI = 0.94-1.45), with possible evidence of increasing risk for increasing duration of exposure. No increase in risk was detected in subjects whose exposure to spousal or workplace ETS ended more than 15 years earlier. Ever exposure to ETS from other sources was not associated with lung cancer risk. Risks from combined exposure to spousal and workplace ETS were higher for squamous cell carcinoma and small-cell carcinoma than for adenocarcinoma, but the differences were not statistically significant.

Conclusions: Our results indicate no association between childhood exposure to ETS and lung cancer risk. We did find weak evidence of a dose-response relationship between risk of lung cancer and exposure to spousal and workplace ETS. There was no detectable risk after cessation of exposure. [J Natl Cancer Inst 1998;90:1440-50]

Dezelfde opmerking valt te maken over het door u gehanteerde aantal van 23.000 doden als gevolg van (mee)roken per jaar. Dit is duidelijk afkomstig van het magische getal van 400.000 doden per jaar dat in de VS gehanteerd wordt op basis van het SAMMEC rapport uit 1993 (16X23.000=plm. 400.000, 16 is de verhouding van bevolkingsaantalen VS-NL). In een commentaar dat te vinden valt op http://wp.forces-nl.org/artikelen/lies.pdf wordt op wetenschappelijke wijze aangetoond dat dit een hoge overschatting is en dat dit getal meer in de richting van de 250.000 moet worden gezocht. In dit geval zou het voor Nederland uitkomen op 15.625 per jaar.

Maar ook aan dit getal wordt door de schrijvers van het commentaar getwijfeld, gezien de berekeningwijze voor de basispopulatie in het SAMMEC rapport. Als daarbij nog eens meegerekend wordt dat 60% van deze sterfgevallen optreden boven de leeftijd van 70 jaar, 45% boven 75 jaar en nog altijd bijna 17% boven de leeftijd van 80 jaar, dan vraag je je af of deze anti-roken hetze een geloof is of werkelijkheid. Zie verder ook http://www.davehitt.com/facts. “Passief roken kan men niet vergelijken met andere vormen van ongemak zoals lawaai of onplezierige geurtjes omdat het een direct risico betekent voor de gezondheid.” (Van de STIVORO webpagina).

Gezien het vorenstaande durven wij dit sterk te betwijfelen! Opvallend vinden wij het verder dat op jullie congres op 15 december blijkbaar alleen voorstanders uitgenodigd zijn en niet organisaties met een tegenovergestelde mening…..

Forces Nederland www.forces-nl.org


STIVORO’s antwoord is nietszeggend:

Beste Forces,

Dank u wel voor uw reactie. Conclusies en aantallen staan, zoals dit altijd het geval is, zorgvuldig op onze websites vermeld. Daar kunnen wij niet voorzichtig genoeg mee zijn. Ik kan u er van vergewissen dat dit ook geldt voor de studiedag ‘Roken en de Werkplek’. Uw conclusie dat wij daar alleen medestanders uitnodigen is onjuist. Wij nodigen daar ieder uit die de problematiek van het Roken op de Werkplek herkent. Dat zijn inmiddels zeer veel mensen. Die brengen wij op de hoogte van standpunten uit de samenleving. Daarnaast dragen wij een effectieve oplossing aan. En hiermee doet iedereen wat hij/zij wil. Want wij dringen niemand iets op. Geen sigarettenrook en ook onze mening niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH