STIVORO (Defacto): Hun Cijfermateriaal

STIVORO hanteert EPA cijfers!

Bij een nadere bestudering van de STIVORO pagina’s over meeroken blijkt dat deze Nederlands organisatie de sterftecijfers met betrekking tot roken direct afleidt van het EPA rapport uit 1993. De op dezelfde plek gehanteerde cijfers over met roken verband houdende sterfte is afgeleid van het SAMMEC rapport uit datzelfde jaar.

De EPA en SAMMEC cijfers worden in een rapport van het Cato instituut en door Prof. Luik wetenschappelijk onderuit gehaald. Het EPA rapport is zelfs door een Amerikaanse federale rechter in 1998 voor het grootste gedeelte ongeldig verklaard vanwege de verregaande onzorgvuldigheid waarmee het werd uitgevoerd en de voorbarige conclusies die daarin werden getrokken.

Voorbeelden

 • STIVORO hanteert voor Nederland een cijfer van 23.000 roken gerelateerde doden per jaar. In het SAMMEC rapport uit 1993 werd uitgegaan van 400.000 Amerikaanse roken gerelateerde doden per jaar. De verhouding van de bevolking van de VS vergeleken met Nederland is ongeveer 16:1. Door 23.000 te vermenigvuldigen met 16 komen we uit op 368.000, ongeveer het aantal dat in Amerika alom gehanteerd wordt. Dit cijfer wordt in het eerder genoemde document van het Cato Instituut wetenschappelijk onderuit gehaald.
 • Meeroken is hinderlijk en ongezond. Per jaar sterven in Nederland ongeveer 200 mensen aan longkanker door het inademen van andermans rook.” Een cijfer dat door het Nederlands Kanker Instituut (NKI) in 1994 rechtstreeks werd afgeleid uit het EPA rapport (dat, zoals bekend, de kritiek niet bleek te kunnen weerstaan). Kritiek door een wetenschappelijke Europese werkgroep en door toxicoloog F.A. de Wolff (bekend van onderzoek met betrekking tot de Bijlmer ramp) werden door het NKI genegeerd(1). Ook het WHO onderzoek uit 1998 kan een dergelijk cijfer niet ondersteunen.

Naar aanleiding van deze pagina heeft Forces Nederland STIVORO een e-mail gestuurd waarin de tendentieuze cijfers werden bekritiseerd.

Meer over de STIVORO ‘voorlichting’ in onze uitgebreide STIVORO analyse.

(1) De betreffende artikelen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (jan, maart, april 1994) zijn op deze site on-line te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH