Nijmeegse jurist toetst rookbeleid op gebied van wetgeving

In zijn recent verschenen boek met de titel “Roken en Recht” neemt de jurist Lukas Schenkels het rookbeleid van de Nederlandse overheid juridisch onder vuur.

,,Ik heb roken nu eens niet benaderd vanuit de gezondheidshoek, maar vanuit het juridisch blikveld. Had nog niemand goed gedaan, ook de wetgever nauwelijks. Ik gebruik bij voorkeur de term ‘rokende burger’, want roker klinkt zo stigmatiserend. Maar ook een roker is een burger met rechten.”

In zijn boek refereert hij naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat zich over dit soort wetgeving heeft uitgelaten: “Burgers hebben het recht om hun leven naar eigen goeddunken in te richten en deze keuzevrijheid geldt ook voor deelname aan activiteiten waarvan aangenomen wordt dat ze ‘fysiek schadelijk of irrationeel’ kunnen zijn, aldus het Europees Hof. De overheid mag zich niet te veel bemoeien met die keuzes.”

De overheid begeeft zich op glad ijs. Ze heeft de plicht om de strijdige belangen af te wegen bij wetgeving en moet een eerlijke balans vinden tussen deze belangen

,,Het Europese Hof volgt vooral de liberale lijn. Het vrijheidsrecht is veel omvattender dan werd gedacht. Met name adviseer ik de wetgever beter te motiveren hoe tegengestelde belangen zijn afgewogen. Het hoofdargument ‘Zien roken, doet roken’ is naar mijn mening niet steekhoudend om de balans te verbreken en rookverboden in de openlucht te rechtvaardigen. Het invoeren van rookzones in de openlucht is bijvoorbeeld in die belangenafweging een gulden middenweg.

Volgens recent onderzoek van het Ministerie van VWS zou het verbieden van de verkoop van tabak (onderdeel van het tabaksbeleid voor de komende jaren) vijfhonderd supermarkten in kleine dorpen de kop kosten.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH