STIVORO (Defacto): Passief roken

STIVORO over meeroken

Vooraf

“No matter how the data from all of the epidemiological studies are manipulated, recalculated, ‘cooked’, or ‘massaged’, the risk from exposure to spousal smoking and lung cancer remains weak …. No matter how these data are analyzed, no one has reported a strong risk relationship for exposure to spousal smoking and lung cancer.”1

Kortom:

Dat roken schade bij derden veroorzaakt is nog nooit eenduidig bewezen en zal hoogstwaarschijnlijk ook nooit bewezen kunnen worden. Hoe graag de anti-rokers dat ook zouden willen!

Tóch worden in Canada al kinderen bij hun ouders weggehaald omdat ze in teveel omgevingsrook zouden verblijven!

Forces commentaar

Tabaksrook bevat ongeveer 4.000 chemische stoffen. Daarvan zijn er ruim 40 kankerverwekkend. Van de rook van één sigaret komt 85% in de omgeving van de roker terecht. Deze rook wordt wel de zijstroom genoemd. De resterende 15%, de hoofdstroom, wordt door de roker geïnhaleerd en weer uitgeblazen. Omgevingsrook bestaat dus uit deze zijstroomrook en uit uitgeblazen hoofdstroomrook. De zijstroomrook bevat dezelfde kankerverwekkende en giftige stoffen als de hoofdstroomrook. De rook die door de roker wordt uitgeblazen is als het ware gefilterd. Een aantal bestanddelen van de rook blijft in de longen en de mond- en neusholte van de roker achter. Daarom bevat de ongefilterde rook die direct van de sigaret in de omgeving komt hogere concentraties kankerverwekkende en giftige bestanddelen dan de uitgeblazen hoofdstroomrook.

Mooie analyse, maar wat blijft er van over als je de chemie en de fysica hiervan nader gaat bestuderen?

Allereerst lijkt het veel, 4.000 chemische stoffen. Maar dat aantal krijgt een heel ander perspectief als je beseft dat in het heerlijke maal dat je krijgt opgediend in een restaurant zo’n 10.000 chemische stoffen zitten. Die 40 kankerverwekkende stoffen vallen ook wel mee: in een kopje koffie zitten er ook meer dan een dozijn en zelfs in een gewoon glas water komen carcinogene stoffen voor. Ook gewoon zonlicht is een Human Carcinogen (Klasse A). Maar ook de alcohol in je biertje.

Deze uitspraken van Stivoro/Defacto zijn, zoals veel van hun uitspraken, gebaseerd op het EPA rapport uit 1993, de anti-rokers bijbel. Zoals al op meer plaatsen op deze site is aangegeven is dit rapport door een Amerikaanse federale rechter in 1998 voor het allergrootste deel beoordeeld als: “vacated”, ongeldig. Die uitspraak is gebaseerd op de conclusies van de rechtbank dat onzorgvuldig is omgegaan met de selectie van de onderzoeksgegevens (‘cherry-picking’), het toepassen van haar eigen onderzoekscriteria (oprekken van het betrouwbaarheidsinterval van 95% naar 90% om nog IETS te kunnen bewijzen) en nog veel meer.

Het EPA rapport beweert dat de rook die van de brandende punt van een smeulende sigaret komt (zijstroomrook), giftiger is dan de door de roker geïnhaleerde rook (hoofdstroomrook). Daarmee beweren ze impliciet dat de rook die in een ruimte hangt (ETS, Environmental Tobacco Smoke) gelijk is aan deze zijstroomrook.

G. Gori zegt hierover het volgende:

“Several thousand components of mainstream smoke can be measured, but because of extreme dilutions fewer than two dozen components of ETS can be detected under field conditions. Even assuming that sidestream smoke remains unchanged as it ages and becomes ETS, the concentrations of its components would be between one thousand and one millions times below the corresponding levels permitted in workplaces by the Occupational Safety and Health Administration…”2

Met andere woorden: we moeten niet gaan meten bij het puntje van de sigaret maar bij de plaats waar de rook wordt opgenomen, bij de omstander, roker of niet-roker. Het zal blijken dat er dan weinig meer overblijft van de toxische werking van tabaksrook. ETS blijkt dan een extreem verdunde vorm van de zijstroomrook (zie tabel). De EPA geeft in sectie 6.6 van haar rapport zelf ook aan dat een dergelijke bewering onhoudbaar is.

Epidemiologisch onderzoek heeft tot nu toe geen enkel significant verband tussen passief roken en longkanker kunnen aantonen. Het meest recente en meest diepgaande onderzoek in dit kader is het onderzoek van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) uit 1998 dat, tot hun eigen teleurstelling, niet in staat was enig verband aan te tonen. Ook onderzoek naar effecten van meeroken op horeca personeel, opgezet door een Amerikaanse overheidsinstelling, kon geen nadelige effecten aantonen. Een in 1989 uitgevoerd onderzoek naar passief roken in vliegtuigen voorspelde (bij cabinepersoneel) vier longkankerdoden door passief roken in 20 jaar. Een aantal dat statistisch gezien miniem is.

Meer details over dit onderwerp (en een diepgaande analyse over de kwaliteit van onder andere het EPA rapport) zijn te vinden in een analyse door Professor Luik. Raadpleeg ook onze eigen EPA en WHO pagina’s.

Ook niet-rokers, die aan tabaksrook bloot staan, nemen bestanddelen van de rook in het lichaam op. Is een niet-roker een tijd in een rokerige omgeving geweest dan zijn de afbraakproducten van de tabaksrook, bijvoorbeeld, in de urine van die persoon aanwezig. In de Verenigde Staten bleek uit onderzoek bij 663 niet-rokers dat meer dan 90% in een rokerige omgeving was geweest. Verrassend was dat van de 161 personen die zeiden dat ze geen omgevingsrook ingeademd hadden toch bij bijna 80% aangetoond kon worden dat zij in een rokerige omgeving waren geweest. Blijkbaar zijn veel mensen zich niet bewust dat ze regelmatig omgevingsrook binnenkrijgen.

Dit is een heel aparte conclusie:

 “Blijkbaar zijn veel mensen zich niet bewust dat ze regelmatig omgevingsrook binnenkrijgen.”

Je kunt dat ook anders zien:

“Misschien is de meetmethode niet juist en worden de afbraakproducten door andere invloeden veroorzaakt”.

Lees bijvoorbeeld het volgende citaat:

The 1989-91 Continuing Survey of Food Intakes by Individuals found that “the absorbed dose of nicotine is shown to be significant compared to present day environmental tobacco smoke (ETS) nicotine exposures.” An abstract of a Society for Risk Analysis l995 Annual Meeting paper I have uses dietary intake of nicotine for tea and states: “Using @RISK simulation for 25,000 trials the average absorbed nicotine dose for those who drink tea is 12.5 mg/d. The median is about 5 mg/d. The 95th percentile for the entire US population aged 18 years and older is 22 mg/d. The dietary contributions of absorbed nicotine dose are significant when compared to present ETS exposures. A recent study of workplace ETS exposure results in mean and median absorbed nicotine doses of 11 and 3 mg/d, respectively. Thus, ETS exposure analysis based on total nicotine absorption need to consider  dietary intake. This includes the use of cotinine (a major metabolite of nicotine) which has been a widely used biomarker.”

{“Dietary Contributions to Nicotine Body Burden,” L.B. Gratt, IWG Corp; and W. R. Chappell, University of Colorado at Denver).

Toch niet bepaald een recent verslag. Dit had Stivoro moeten kennen.

Dit komt vaker voor in deze studies. Omdat men zó graag wil bewijzen wat men gelooft, worden veel intermediërende factoren niet meegenomen. En dat leidt tot dit soort onbesuisde conclusies.

Daarmee vervalt de validiteit van de gehele studie….

Een gevaar voor het welbevinden Passief roken is hinderlijk en een bron van ongemak. Deze ongemakken variëren van de hardnekkig aanhoudende stank tot irritatie van ogen, neus en keel. De lucht van de tabaksrook dringt ook in kleding en haren. Tabaksrook vermindert het smaakvermogen en kan hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken.

Dit is de enige argumentatie die nog enigszins hout snijdt. Maar dat plaatst meeroken wél op eenzelfde niveau als overlast van geluid, meststank, parfum- en etensgeuren, geweld en andere overlast bronnen. Waarom  worden er geen STIVORO’s voor déze soorten hinder opgericht?

Waarom krijgt meeroken een speciale behandeling ten koste van veel overlast en ellende voor rokers?

Hebben deze 4 miljoen Nederlanders geen recht op een voor hun normale en prettige werkomgeving? Of beter, om in de terminologie van Stivoro/Defacto te spreken: op hun welbevinden? Of is dit alleen voor niet-rokers weggelegd? Eenzijdigheid is troef in de anti-rookbeweging, gevoed door een misplaatst meerderwaardigheidscomplex?


 1. G. Huber, R. Brockie and V. Mahajan, Consumers Research in the United States,1991.
 1. “Policy Against Science: The Case of Environmental Tobacco Smoke”, Risk Analysis, Vol.13,1993, P.16

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH