Over deze website

Deze website is niet geschikt voor anti-rokers. Gevaar voor ernstige bloeddrukverhoging.
Raadpleeg uw huisarts.
The Evidence archive
Forces Archive

Deze website ontzenuwt een groot aantal beweringen die door de anti-rokersbeweging als waarheden worden gepresenteerd:

 • De cijfers die genoemd worden voor het aantal sterfgevallen dat aan roken te wijten is
 • De omvang van de ‘schade’ door meeroken
 • De ‘bewijzen’ vergaard via ‘junk-science’
 • De motivatie achter de financiering van deze ‘junk-science’
 • De motivatie voor rookverboden in vliegtuigen
 • De handelwijzen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

Het opmerkelijke van onze argumentaties is dat deze gehaald kunnen worden uit de eigen publicaties van de meest toonaangevende anti-rokersorganisaties in de wereld:

 • Het Environmental Protection Agency (EPA), heel vaak als bron van sterftecijfers genoemd, maar wiens rapport daarover door een Amerikaanse Federale rechter voor het overgrote deel ongeldig werd verklaard, zie ook: EPA pagina
 • De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), die het finale bewijs voor de schadelijkheid van meeroken probeerde te leveren, daarin jammerlijk faalde maar verder doorgaat alsof ze het bewezen hebben, zie ook: WHO-pagina
 • het Department of Transportation (DOT), dat in Juni alle roken op vluchten van en naar de VS verbood maar zelf ooit vond dat luchtreizigers veel grotere gevaren boven het hoofd hangen dan de rook in de cabine en dat nooit durfde te publiceren. Zie: DOT Rapport 1989

Met deze en andere rapporten in de hand zullen we hier de websites van de Nederlandse anti-rokers organisaties (STIVORO, CAN) nauwkeurig onder de loep nemen (Zie Anti-rokenorganisaties). Hier blijkt ook hoeveel er met de cijfers gesjoemeld wordt en hoe de geleerden het in wezen nog steeds oneens zijn met elkaar.

Onder de keuze Onderzoeken bieden wij een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke onderzoeken over roken en meeroken. Ook behandelen wij daar de kritische opmerkingen over deze onderzoeken.

Daarnaast brengen we hier alle nieuws dat rokers in Nederland aan kan gaan: het goede en het slechte, het serieuze en het dwaze.

Via het Forces Archive en de daar aanwezige zoekfaciliteit worden de uitgebreide Forces archieven toegankelijk gemaakt voor iedereen die meer wil weten over de andere kant van de ‘rokersproblematiek’.

Verder willen we rokers via deze site de kans geven om ‘good guys’ en ‘bad guys’ te benoemen op het gebied van roken. Zo hebben we al een nog incomplete lijst van ‘goede’ luchtvaartmaatschappijen en willen we een lijst van rokersonvriendelijke bedrijven gaan opzetten.

Tenslotte, vergeet niet onze Facebook pagina te bezoeken en je eigen kijk op de rokenproblematiek uit te wisselen met rokers én niet/anti-rokers.

Forces Nederland heeft geen enkele band met de tabaksindustrie. Wij maken gebruik van ons grondwettelijke recht ons te verdedigen tegen een verdergaande inperking van onze rechten in het maatschappelijke verkeer en tegen de vuile oorlog tegen tabak en de gebruikers van dit legale product.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH