STIVORO (Defacto): De schadelijkheid van actief roken

STIVORO over roken

De schadelijkheid van actief roken

Roken is een gevaar voor de gezondheid!Het is zelfs de meest vermijdbare oorzaak van ziekten en sterfte in Nederland. Naar schatting sterven er elke dag ruim 60 mensen als gevolg van het roken. Dat zijn 23.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. De schatting is dat in 2020 tabak op de wereld meer doden tot gevolg heeft dan aids, tuberculose, auto-ongelukken, zelfmoord en moord samen.

Longkanker, hartziekten, beroerten of CARA kunnen hun oorzaak vinden in het roken. Deze ernstige aandoeningen uiten zich meestal pas op middelbare leeftijd. Er zijn echter aanwijzingen dat de problemen beginnen kort na het beginnen met roken. De effecten van tabaksrook op het lichaam nemen toe met de duur en de hoeveelheid die men rookt.

Forces commentaar

 • Het is de meest vermijdbare oorzaak van
  • ziekten
  • sterfte

Een stelling die niet echt hard wordt gemaakt met cijfers. Dus die zoeken we zelf dan maar op.

Oorzaak van ziekten

Allereerst de ziekten. STIVORO noemt hier longkanker, hartziekten, beroerten en CARA (o.a. astma). De eerste drie ziekten zijn typische ouderdomsziekten. Kanker, hartziekten en beroerten treden ook veelvuldig op bij ouderen die nooit gerookt hebben in hun leven. De relatie met roken is vaak moeilijk aan te tonen. Zie Bijlage 1.

Gezien het feit dat dit ouderdomsziekten zijn en dus in principe met een gemiddelde overlijdensleeftijd van 72 relatief weinig sociale schade aanricht, is het belangrijker te kijken naar wat de effecten op CARA en met name astma zijn. Deze ziekte treedt al op jonge leeftijd op en kan daardoor een heel leven lang ernstige ongemakken met zich meebrengen.

Interessant in dit kader is een uitspraak in een artikel van Mei 2000 van een van de opstellers van het ook door STIVORO genoemde EPA rapport uit 1993:

Fernando Martinez, the director of respiratory sciencesat the University of Arizona, trained in Italy as a pediatrician but decided to do research on asthma when he realized how many of his patients had it.”It was extraordinary, a huge problem,” he told me recently. “Like most people, I assumed tobacco smoke and pollution were the problem — this was the politically correct way to think. But these factors turned out not to play a major role. In high-pollution areas, in low-pollution areas, among all ethnic groups, there was asthma. Clearly, something else was involved.”

Martinez, who came to the United States after launching his career in asthma research, is one of a number of specialists who believe that modern life may be responsible for the developed world’s asthma rates –but in a very unexpected way. It is not tobacco smoke or pollution that is at the heart of the problem, these specialists believe, but modern hygienepractices and antibiotics that foreclose the need for the young immune system to tackle microbial and parasitic challenges. “Just as you need to use your eyes to develop sight and your legs to develop the muscles to walk,”Martinez said, “your immune system develops through its experience. By legitimately protecting our kids from dangerous infections we may have kept parts of their immune systems from maturing.”

Roken als oorzaak van astma aanvoeren is ook als we naar de cijfers kijken een beetje vreemd: hoewel sinds de vijftiger jaren het aantal rokers is gehalveerd is het aantal astma patiënten exponentieel toegenomen! Recent onderzoek lijkt de stelling van de heer Martinez te onderstrepen en aan te geven dat meeroken voor kinderen juist het immuunsysteem helpt ontwikkelen en astma voorkomt.

Zoals in het boven aangehaalde artikel ook wordt aangegeven kan roken (evenals een aantal andere omstandigheden zoals stress) wél astma aanvallen uitlokken. Hoewel het een aanleiding kán zijn is het veel belangrijker de echte oorzaken aan te pakken.

Het lijkt niet dat daar veel inspanning naar uitgaat gezien het feit dat er nog steeds nieuwe producten op de markt komen die alleen nog maar méér bacteriën beweren te kunnen verdelgen.

Verder is het in Nederland nog altijd de gewoonte dat er speciale voorzieningen getroffen worden voor mensen met een handicap. Voor astmapatiënten zouden we dan ook willen pleiten voor eigen, speciaal geventileerde werkplekken.

Conclusie: Roken is geen OORZAAK van ziekten als CARA, maar hooguit een van de vele aanleidingen.

Oorzaak van sterfte

Er gaan vele getallen rond in het gezondheidswereldje over het aantal door roken veroorzaakte sterfgevallen. Bijna altijd zijn die terug te voeren op een onderzoek uit 1993 door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en op cijfers die gepubliceerd zijn door het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control).

23.000 doden per jaar in Nederland?

Het door het CDC in 1993 uitgebrachte SAMMEC (Smoking-Attribute Mortality, Morbidity and Prevention) rapport geeft voor de VS een aantal aan van 418.690 aan roken gerelateerde doden per jaar.

Als we dit cijfer omzetten naar Nederland, dan hebben we de verhoudingnodig tussen het aantal inwoners van Nederland en dat van de Verenigde Staten:

Land Aantal Inwoners (2000) Ratio
Nederland 15.716.600 1 : 17.3
Verenigde Staten 271.290.000

Omgerekend zou dat uitkomen op 24.202 doden op jaarbasis, erg dicht bij hetcijfer dat STIVORO noemt.

Volgens een analyse van het Amerikaanse Cato Institute, die de voorhanden feiten uit verschillende bronnen inventariseerde, werden daarbij diverse categorieën sterfgevallen in meegeteld die volgens onderzoek statistisch minder relevant waren (zie Bijlage 1).Als deze gevallen worden weggelaten blijven er nog 254.257 sterfgevallen over. Omgerekend naar Nederland zou dit uitkomen op een aantal van 14.696.

Verder bestrijdt het Cato Institute de grondslag van de cijfers daar de berekening erg afwijkt van basisgetallen van een andere Amerikaanse overheidsinstantie, de Office of Technology Assessment. Het voert te ver om in dit kader de exacte argumentatie uit te leggen, maar het Cato Institute geeft aan dat door een wijziging van de basisgetallen dit cijfer wel eens nóg lager zou kunnen uitvallen.

Het Cato Institute heeft verder nog meer aanmerkingen op de gepresenteerde cijfers, onder andere dat er weinig rekening is gehouden met intermediërende factoren.

Al met al komen ze uiteindelijk uit op een aantal van ongeveer 97.000 (Amerikaanse) doden per jaar die volledig toe te schrijven zijn aan roken.Voor Nederland zou dat uitkomen op een aantal van 5.607 sterfgevallen per jaar.

Vergelijk dit met andere categorieën doodsoorzaken:

Cause of Death Number of Deathsper Year Mean Ageat Death
Motor vehicle accidents 40,982 39
Suicide 30,484 45
Homicide 25,488 32

Source: Centers for Disease Control and Prevention

en (voor de VS) is het aantal van door roken veroorzaakte sterfgevallengelijk aan het totale aantal voor de andere categorieën doodsoorzaken.

Maar dat niet alleen! De gemiddelde leeftijd waarop roken gerelateerde sterfgevallen optreden (72) is ook beduidend hoger dan die voor de andere categorieën: een tiener die met roken begint kan daardoor gemiddeld 4.3 jaar van zijn/haar leven missen. Dat ligt beduidend anders voor de andere categorieën! Afgezien nog van de niet dodelijke ongevallen waardoor een heel leven verziekt kan worden.

________________________________________________________________        U.S. Smoking-Related Mortality by Cause and Age of Death 1990-1994

Average Age at  Death Pediatric Diseases Burn Victims All Other Diseases  Annual Total
Under 1 1,591 19 0 1,610
1 –  34 0 300 0 300
35 – 49 0 221 21,773 21,994
50 – 69 0 286 148,936 149,222
70 – 74 0 96 62,154 62,250
75 – 84 0 133 120,537 120,670
85 + 0 45 71,652 71,697
Totals 1,591 1,100 425,052 427,743

Conclusie: Hoewel roken voortijdige sterfte kán veroorzaken wordende cijfers erg overdreven. De sociale schade die door roken wordt veroorzaaktis beduidend veel lager dan die door andere sterfteoorzaken optreedt.

?

De schatting is dat in 2020 tabak op de wereld meer doden tot gevolg heeft dan aids, tuberculose, auto-ongelukken, zelfmoord en moord samen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH