Stivoro`s misleidende informatie

In een ingezonden mail aan Stivoro wijst Marcel Roggemans (B) Stivoro op misleidende of zelfs onware informatie die op hun site te vinden is. Stivoro beweert op hun site “…dat concentraties van Formaldehyde in een rokerige kamer zo wat 1000 keer hoger liggen” en dat “…nitrosaminen alleen in tabaksprodukten voorkomen”. Volgens Marcel is dat blijkens een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) helemaal niet waar. Hij somt vervolgens de bevindingen op van de WHO.

Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide.

Zo plakt het vandaag op de pakjes sigaretten als één van de zovele stikkers die de volksgezondheid moet waarschuwen. Maar geen nood, bovenvermelde producten vind je zowat overal rondom u zonder ook maar een sigaret op te steken. Tabak bevat ongeveer 4000 produkten waarvan er een 40-tal verdacht worden kankerwekkend te zijn. De top vier zijn de producten die op de stikker zijn vermeld. Je zou voor minder schrikken. Maar wat voort soort producten zijn dit en hoe schadelijk zijn ze ? En …. komen ze alleen in tabak voor ? We zullen snel ontdekken dat de vier genoemde producten in vele vormen in ons milieu bestaan. En … nog het minst in tabak !!!

Benzeen behoort tot de top twintig van meest gebruikte stoffen in de chemische industrie. Alleen al in Europa gaat het om vijf miljoen ton per jaar. Benzeen behoort tot één van de giftigste en kankerverwekkende gassen die we kennen. Benzeen vinden we overal terug. Alleen de concentraties verschillen naargelang de omstandigheden waarin we ons bevinden. Op 22 oktober 2002 werd er gedurende 24 uur een benzeenconcentratiemeting in Brussel en omgeving in het kader van PEOPLE-project in Brussel uitgevoerd.

Bedoeling was om de luchtvervuiling door benzeen in kaart te brengen. Wat heel interessant is in deze studie is dat actieve rokers werden betrokken in de metingen. De metingen gaven volgende resultaten :

Woningen : 6.5 microgram/m³
Scholen en kantoren : 3.1 microgram/m³
Winkels en bars : 10.8 microgram/m³
Auto’s : 27.5 microgram/m³
Rokers : 7.5 microgram/m³

In een grafiek tekende men de relatieve invloed van de in beschouwing genomen variabele in het persoonlijke blootstellingsmodel uit.

De verdeling van de bezoedeling werd doelbewust ingedeeld in drie categorieën :
Roken, binnenomgeving (passief roken werd hier onder gebracht ) en verplaatsingen.

De productie van benzeen kwam hierdoor voor :

44 % door het roken
37 % door de verplaatsingen
19 % voor de metingen in binnenomgevingen.

Wat de tabel ons leert is dat passiefroken voor 9.7% goed is voor inname van benzeen in binnenruimtes maar toch overtroffen wordt door een buitenwandeling te voet of met de fiets die goed was voor een absorptie van 13.6 %. Of anders gezegd een frisse gezonde wandeling zorgt voor meer absorptie van benzeen dan in een binnenruimte vertoeven waar gerookt wordt. Wat ook logisch is aangezien het verkeer nog altijd de grootste producent is van benzeen (23.4%).

De plaats bij uitstek bleek de werkplaats te zijn. Daar werd er slechts 5.8% van de totale absorptie van benzeen gemeten. De overige 3.9% zijn in het verslag niet gespecifiërd en vindt je in de grafiek onder ‘andere’.

Voor het volledige verslag :
http://www.ibgebim.be/nederlands/pdf/Actualites/Final-PEOPLE-BRUSSELS-NL.pdf

De gezondheidseffecten van blootstelling aan benzeen lijken minder erg dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht naar blootstelling van huidige en voormalige werknemers van DSM’s Caprolactamfabriek in Geleen, uitgevoerd in samenwerking met TNO Chemie. Hoewel de werknemers door de jaren heen aan relatief hoge concentraties benzeen zijn blootgesteld, hebben zich volgens de onderzoekers geen extra gevallen van leukemie voorgedaan. Het onderzoek verschijnt binnenkort in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Annals of Epidemiology’ http://www.kennislink.nl/web/show?id=119305

Formaldehyde (H2C=O) is een gas dat voorkomt in de natuur, zoals in groente en fruit. Het komt ook in het lichaam voor, dit is in kleine hoeveelheden. Formaldehyde wordt gebonden met tetrahydrofoliumzuur en formaldehyde wordt omgezet tot mierezuur, wat het lichaam weer verlaat.

Formaldehyde wordt gebruikt in onder andere spaanplaten, UF-isolatie, textiel (kleding, gordijnen en vitrages) en het werd vroeger gebruikt in diverse cosmetica, het wordt nu nog alleen gebruikt in nagelversteviger. In diverse branches wordt formaldehyde toegepast zoals als reactiemiddel in productieprocessen o.a. bij de bereiding van chemicaliën, in de leer-, textiel- en tapijtfabrieken, papier- en houtverwerkende industrie, in de medische sector, in agrarische bedrijven en in de drankenindustrie. Het wordt ook toegepast als conserveringsmiddel voor shampoo, haarverstevigers, nagellak.

In een antwoord zegt Stivoro: “We zullen ons intern beraden over deze, voor ons nieuwe, informatie”, waarmee maar weer wordt aangetoond dat ze daar hun kennis slecht bijhouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH