Stivoro reclamecampagne bij gemeentes

Onze allereigenste Nederlandse Stivoro zet haar pogingen voort om haar eenzijdige en zwaar gesubsidieerde anti-rokenpropaganda onder het gepeupel te verspreiden.

Deze week bood ze een voorlichtingspakket aan aan de Nederlandse gemeenten, die volgens Stivoro onvoldoende bewust zijn van de gevaren van (mee)roken en niet in staat zijn zelf geschikte campagnes te voeren.

Stivoro, de organisatie die roken probeert te ontmoedigen, heeft woensdag een basispakket met voorlichtingsmateriaal gepresenteerd voor gemeenten. Wethouders of ambtenaren kunnen ermee aan de slag om bijvoorbeeld scholen rookvrij te maken of moeders op te roepen niet te roken waar hun kinderen bij zijn. Directeur Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg nam het pakket woensdag in ontvangst.

Gemeenten hebben tot taak hun inwoners te helpen om met roken te stoppen of hun overgewicht aan te pakken. Ze kunnen bijvoorbeeld via consultatiebureaus, buurtcentra en scholen gezondheidscampagnes voeren.

Volgens Stivoro hebben veel gemeenten moeite dat beleid uit te voeren.

Bron: De Telegraaf


Impuls voor tabakspreventie in gemeenten

Zoetermeer 11 januari 2006
Om het roken als bedreigende factor van volksgezondheid terug te dringen, zou iedere gemeente in Nederland haar inwoners een minimaal aanbod aan tabakspreventie moeten doen. Om gemeenten daarbij te helpen lanceert STIVORO vandaag een basispakket tabakspreventie. Wethouders en ambtenaren volksgezondheid bij gemeenten kunnen zo samen met gezondheidsorganisaties een impuls geven aan terugdringen van het aantal rokers binnen hun gemeente.

In een gemiddelde Nederlandse gemeente met 100.000 inwoners overlijden jaarlijks 123 mensen aan de gevolgen van roken en 22 inwoners aan de gevolgen van meeroken. Reden genoeg voor het lokale bestuur om zich daar druk over te maken”, aldus Grieto Zeeman, directeur a.i. van STIVORO.
Dat gebeurt al wel. Maar het blijkt in flink wat gemeenten erg moeilijk om dat om te zetten naar concreet tabakspreventiebeleid. Daarom hebben wij de ‘Richtlijn Tabakspreventie in lokaal gezondheidsbeleid’ ontwikkeld. Kern daarin vormt het basispakket tabakspreventie. Daarin zit een afgewogen selectie van bestaande campagnes, voorlichtingsmaterialen en projecten. Van ‘Rookvrije School’, tot telefonische coaching bij het stoppen en ‘Roken, niet waar de kleine bij is’.

In de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) is vastgelegd dat gemeenten bepaalde taken hebben op gebied van gezondheid. Zoals inwoners aanzetten om gezond te leven. In de eerste preventienota die daaruit is voortgekomen in 2004 heeft de minister van Volksgezondheid drie speerpunten aangegeven voor gemeenten: roken, overgewicht en diabetes. De introductie van de ‘Richtlijn Tabakspreventie in lokaal gezondheidsbeleid’ past daarmee naadloos in dit overheidsbeleid.

Uitreiking aan prof. dr. J.H. Kingma
De eerste richtlijn is vanmorgen uitgereikt aan prof. dr. J.H. Kingma, Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg. Kingma toonde zich blij met de richtlijn. “Bij alle taken op het terrein van de openbare gezondheidszorg is er beleidsmatig zonder uitzondering een landelijke en lokale component. STIVORO slaat met deze richtlijn de brug van landelijke naar lokale tabakspreventie. In het rapport ‘Staat van de Gezondheidszorg 2005’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg staat ook al aan dat er op lokaal niveau behoefte is aan het beschikbaar stellen van bewezen effectieve interventies, programma’s en instrumenten. Met het basispakket dat STIVORO heeft samengesteld, kunnen gemeenten vanaf nu relatief snel en makkelijk tabakspreventie opnemen in hun gezondheidsbeleid.”

Actieplan met zoek/vervang
Bij de richtlijn hoort ook een speciale website (
www.stivoro.nl/professionals ), waar zelfs een gemeentelijk actieplan vanaf gehaald kan worden. Met zoek/vervang is van dit worddocument in een handomdraai een eigen actieplan opgesteld voor het terugdringen van het roken in een gemeente.

STIVORO organiseert eind januari en begin februari twee studiedagen over de richtlijn. Een voor beleidsmedewerkers volksgezondheid. En een voor gezondheidsbevorderaars en beleidsmedewerkers van de regionale GGD.

Over STIVORO, voor een rookvrije toekomst
STIVORO werd in 1974 opgericht door KWF Kankerbestrijding, het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting. Projecten worden onder andere door VWS en ZonMW gefinancierd. STIVORO is het expertisecentrum voor tabakspreventie. Uitgangspunt in haar beleid is het niet-roken tot norm te stellen. Dit wordt onder meer bereikt door:

·        voorlichting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;
  (*)
·        opstellen en uitvoeren van rookpreventieprogramma’s;
·        ondersteuning bij stoppen;
(**)
·        samenwerking met andere organisaties (o.a. GGD);
·        gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid en andere relevante organisaties op het gebied van volksgezondheid.
(***)

(*)
en de eigen uitleg van de onderzoekgegevens, het verdraaien van feiten, onzinonderzoek als wetenschappelijk betitelen….
(**) mensen vergiftigen met hun waandenkbeelden en rokers criminaliseren waardoor de druk uit de omgeving op rokers waanzinnig wordt opgevoerd dus…
(***) vooral ongevraagd en ongewenst (!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH