”Rookverboden leveren minder vroeggeboortes en minder te lichte baby’s op”

De Schotse onderzoekster Jill Pell publiceerde gisteren voor de derde keer een onderzoek over de effecten van rookverboden dat zeer discussiabel is.

Allereerst kwam ze in 2007 met een onderzoek aanzetten dat zou hebben bewezen dat rookverboden minder opnames voor hartaanvallen opleveren. Dit onderzoek werd destijds door de wetenschappelijke blogger Chris Snowdon deskundig ontleed en te licht bevonden (en ook na drie jaar kon er geen enkel effect worden ontdekt).

In 2010 publiceerde deze wetenschapster een onderzoek dat zou aantonen dat na rookverboden het aantal kinderen met astma met 18% was afgenomen (ja, ja, jonge kinderen komen volop in rokerige kroegen, dus dat is logisch). Dit onderzoek bleek van dezelfde ‘kwaliteit’ te zijn als het eerste, want ook deze keer kon Chris Snowdon weer overtuigend aantonen dat er iets erg mis was met dit onderzoek.

En ook dit derde onderzoek blijkt weer ernstige tekortkomingen te hebben en niet meer te zijn dan de aloude bekende anti-rokenpropaganda. Dit keer beweert de onderzoekster een verband te hebben gevonden tussen de invoering van een rookverbod en het aantal te vroeg geboren en/of te lichte baby’s.

….this post hoc ergo propter hoc junk science sounds like the kind of rubbish Jill Pell keeps coming out with.‘ is, kort gezegd, Chris Snowdon’s conclusie over “Jill ‘Pinocchio’ Pell“‘s nieuwe onderzoek.

In zijn nieuwe analyse laat hij zien wat voor trucjes zijn uitgehaald om het resultaat van haar onderzoek in de richting van de gewenste uitslag te manipuleren:

 1. Het aantal rokende moeders zakte van 25,4% naar 18,8%, volgens Pell. Je zou verwachten dat die 25,4% dan van 2005 is, het jaar vóór het Schotse rookverbod werd ingevoerd. Maar nee, dat cijfer komt uit 2001, waardoor het verschil dat door haar wordt gehanteerd groter is dan het verschil dat gehanteerd zou moeten worden (22,5%). En dat echte verschil valt binnen een al bestaande langjarige trend van daling van het aantal rokende moeders (zie grafiek rechts).
 2. Chris merkt ook op dat het aantal moeders dat haar rookgedrag niet wil opgeven sinds invoering van het rookverbod sterk gestegen is waardoor alle cijfers zwaar vertekend worden omdat waarschijnlijk de meeste van die weigeraars wél zullen roken en in de rokende groep zouden moeten zitten. Jill Pell heeft hier in haar onderzoek geen rekening mee gehouden.
 3. Als je puur naar de officiële NHS cijfers kijkt zie je na invoering van het rookverbod geen noemenswaardige afname van het percentage te vroeg geboren baby’s vergeleken met de cijfers vóór het verbod. Die cijfers tonen aan dat het rookverbod niet van invloed is op het percentage te vroeg geboren baby’s. Waarschijnlijk heeft Pell voor haar onderzoek het hoogste cijfer van vóór het rookverbod vergeleken met het laagste cijfer na het rookverbod. Je rijk rekenen, noemen wij dat. Het is niet ongewoon in anti-rokenresearch om geen rekening te houden met bestaande trends of natuurlijke schommelingen in de gegevens.
 4. Hetzelfde geldt voor de cijfers voor te vroeg geboren baby’s. Dat is ook geen wonder want een laag geboortegewicht hangt sterk samen met te vroeg geboren zijn.
 5. Pell haalt wel een heel rare spagaat uit als ze zegt: “These reductions occurred both in mothers who smoked and those who had never smoked.“. Als er geen verschil is in de cijfers bij wél en niet rokende moeders, dan kan er toch ook geen verband zijn met het rookverbod?! Het percentage rokers in Schotland is sinds invoering van het rookverbod blijven steken op 25%, dus het percentage rokende moeders zal ook wel hetzelfde zijn gebleven.

Links:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH