Krokodillentranen

 

Het is een hard gelag voor anti-roken in Nederland op het moment. Edith
Schippers, de huidige VVD-minister voor Volksgezondheid, zouden ze wel de nek om kunnen draaien!

Ze slaan inmiddels via allerhande internationale media hard om zich heen. In december 2011 publiceerden ze een artikel in The Lancet waarin ze beweerden dat de Nederlandse overheid de rokers in de steek liet (door ze niet tot paria te degraderen zoals de anti-tabakslobby wil?! Op
deze website reageerden we al eerder op dit aanmatigende stuk
.)

Afgelopen week kwam er weer een nieuw rapport uit van de Nederlandse anti-rokenlobby, gesteund door de internationale goeroe’s op dit gebied. Dat gebeurde via de ITC website, een organisatie die zich druk maakt over het FCTC verdrag (een internationaal, helaas ook door Nederland in 2005 geratificeerd verdrag), dat anti-tabaksmaatregelen ADVISEERT aan de deelnemende staten. Inderdaad, adviseert, meer niet. Er zijn geen verplichtende onderdelen in dat verdrag. Toch wordt er in dit ‘schaduwrapport’ (maar ook in de rechtszaak die CAN tegen de
huidige regering wil voeren) van uit gegaan dat Nederland verplichtingen is
aangegaan door dit verdrag te onderschrijven.

Typerend voor de intelligentie van de anti-rokenbeweging (die volgens Dr.
Michael Siegel inmiddels een fanatieke anti-roKERSbeweging is geworden) is dat ze steeds weer het oude liedje draaien: de tabaksindustrie heeft het gedaan, en onze minister is daar veel te goede vriendjes mee. Alsof er niet steeds meer weerstand in de maatschappij aan het ontstaan is.

Daarnaast tonen ze in dit rapport ook weer, zoals gewoonlijk, totaal geen oog te hebben voor de economische, sociale en psychische gevolgen van hun eigen beleidsaanbevelingen. Anti-tabak is als een paard met oogkleppen dat maar door blijft razen zonder te beseffen wat de hoeven allemaal kapot stampen of oog te hebben voor die muur die aan het einde van die dollemansrit onvermijdelijk op een hardhandige wijze een eind maakt aan het galop.

Dat ze doordraven blijkt niet alleen uit deze artikelen maar ook uit
maatregelen die door anti-tabak wereldwijd gesuggereerd worden. Zoals in dat Californische plaatsje waar men wil gaan verbieden dat er nog in de eigen voortuin gerookt wordt. Of in Australië, waar werd voorgesteld om vergunningen aan rokers af te geven. Een vergunning voor 10 sigaretten per dag is dan natuurlijk goedkoper dan eentje voor 40 sigaretten per dag. Alsof rokers al niet genoeg accijns betalen!

Aan de andere kant schijnt er enigszins ook binnen de volksgezondheidssector het bewustzijn op te komen dat je van rokers geen lepralijders moet gaan maken. Maar de volksgezondheidssector kennende moet je uit dit soort berichten niet te veel moed scheppen. Er kan wat anders achter zitten dan wat je op het eerste gezicht, vanuit je eigen gezichtspunt, er uit haalt.

Anti-tabak is enigszins in het defensief gedrongen. In ieder geval in
Nederland. Maar Nederland is nog maar het begin van ‘we tolereren jullie niet meer’. In België is inmiddels de Federatie van Cafés van België erg goed bezig. Afgelopen week publiceerden ze een persbericht waarin ze calculeerden dat de schade door het rookverbod in België zo’n 1 miljard Euro per jaar bedraagt. En dat, terwijl de Belgische overheid nu zoekt naar 2 miljard bezuinigingen om de crisis het hoofd te bieden! Het bericht was nieuws in alle Belgische kranten, Vlaams en Waals.

Daarnaast is Horecaclaim Europa bijna een feit. Deze organisatie gaat zich in alle Europese landen sterk maken om de schade door rookverboden te verhalen op overheden en op die organisaties die zich altijd sterk hebben gemaakt voor rookverboden. We zijn benieuwd of die anti-rokenorganisaties in staat zijn om die immense schadeclaims te betalen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH