‘Opnames voor hartaanvallen minder door rookverbod’

Ook Nederland moet zonodig meedoen aan de hype dat rookverboden het aantal opnames voor hartaanvallen sterk naar beneden brengen.

Morgen, op de dag die door de internationale anti-rokenlobby is uitgeroepen tot Wereld Niet-Rokers Dag, publiceert de Nederlandse Stanton Glantz, Prof. van Schayck van de Universiteit Maastricht, een eigen onderzoek naar de gevolgen van de invoering van rookverboden bij het aantal opnames voor hartaanvallen.

Hoewel in een grootschalig onderzoek in de VS door de RAND Corporation enige tijd geleden al is aangetoond dat rookverboden geen enkel noemenswaardig effect hebben op het aantal opnames voor hartaanvallen in ziekenhuizen probeert de anti-rokenlobby in dit onderzoek net te doen alsof haar neus bloedt en op kleine schaal aan te tonen dat er tóch een effect is.

Behalve het bovengenoemde persbericht is er weinig bekend over het onderzoek, maar waarschijnlijk – en zeker voor een gedeelte – worden weer dezelfde trucs gebruikt als die welke super-anti Stanton Glantz en zijn discipelen steeds weer gebruiken:

 • Kies een zo klein mogelijke regio waarin je het effect met wat andere manipulaties samen kunt aantonen. Vertel er daarbij in het bijbehorende persbericht niet bij dat het slechts om een kleine populatie gaat die, per definitie, wetenschappelijk weinig waarde heeft. Extrapoleer dat effect dan wel naar het hele land of liefst naar de hele wereld. Waarom werd dit onderzoek niet over heel Nederland gehouden?
 • ‘Science by Press Release’: Publiceer je persbericht voordat het werkelijke onderzoek beschikbaar is. Formuleer daarin je eigen conclusies zonder bijbehorende cijfers als Relatief Risico (RR), betrouwbaarheidsinterval, statistische significantie en al zeker niet de originele data waarop je alles heb berekend. Gebruik zeker geen publiek beschikbare gegevens die anderen ook kunnen opvragen. Op deze manier is controle door kritische derden van je bevindingen niet mogelijk. Bovendien heeft de pers het al kritiekloos gepubliceerd en zullen ze achteraf niet meer gaan verifiëren of ze wel goed gerapporteerd hebben.
 • Gebruik geen controlegroep in je onderzoek (wel/niet rookverbod): als er in de periode van invoering van een rookverbod een positieve wending in het aantal opnames was, komt dat NATUURLIJK door het rookverbod. Andere ontwikkelingen (cofactors) die zo’n wending kunnen verklaren zijn er blijkbaar niet. Dat is wel niet wetenschappelijk, maar je bent toch een Prof met mooie blauwe ogen? De pers gelooft je wel. En dat is belangrijk voor de propaganda.
 • Neem een zo kort mogelijke analyseperiode en kijk niet naar bestaande lange termijn trends in de opnames of de statistische fluctuatie die hier toch al altijd in zit. Dat zou wel eens een verkeerd beeld kunnen geven. Misschien was er wel een geweldige daling in de jaren 2000-2002, gevolgd door een correctie in de jaren erna?
 • Belangrijk voor de beeldvorming: verzwijg je financiële connecties met de farmaceutische industrie!

Goede analyses, die niks van het onderzoek heel laten, zijn hier en hier te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH