KHO wil overleg met van der Grinten

Onze Stichting heeft een gesprek aangevraagd met Koninklijke Horeca Nederland om daarin te bespreken of het mogelijk is om KHN op één lijn te brengen met onze eisen inzake het rookverbod.

Gezien de laatste ontwikkelingen binnen deze organisatie lijkt het ons hoog tijd om dit (weer) eens aan te kaarten.

18 november 2008


De heer L. van der Grinten
Koninklijke Horeca Nederland
Pelmolenlaan 10
3447 GW  Woerden

Betreft: Verzoek tot overleg

Geachte heer Van der Grinten,

Graag vragen wij met klem uw aandacht voor het volgende.

Op verzoek van vele horecaondernemers organiseert de stichting Red de Kleine Horecaondernemer (KHO) op zaterdag 29 november a.s. een landelijke manifestatie tegen het huidige rookbeleid in de horeca. Een oproep aan de politiek tot wijziging van het tabaksbeleid voor de kleine horecaondernemer en een oproep aan uw organisatie haar leden in deze strijd te steunen staan tijdens deze manifestatie centraal.

De stichting Red de Kleine Horecaondernemer (KHO) is een alliantie van rokersorganisaties en ruim 1000 horecaondernemers die strijden voor een keuzevrijheid als het gaat om het wel of niet toestaan van roken in kleine café- en barbedrijven. De stichting vindt dat de politiek een uitzondering op het rookverbod voor de kleine horecaondernemer moet maken. De stichting wil bevorderen dat aan kleine horecazaken, indien een ondernemer dat wenst, een ontheffing van het rookverbod wordt verleend.

Een groot aantal horecaondernemers die zich bij ons hebben aangesloten zijn ook lid van uw organisatie. Er heerst echter grote onvrede over de wijze waarop uw organisatie de kleine ondernemer in het huidige tabaksbeleid steunt. In dat kader willen wij graag op korte termijn een overleg met u om te bespreken op welke wijze uw organisatie ons kan helpen in ons pleidooi voor genoemde uitzondering op het rookverbod.

Graag vernemen wij van u of u bereid bent tot overleg, bij voorkeur in de eerste week van december. Tijdens de manifestatie zullen we melden dat op korte termijn een overleg met uw organisatie plaatsvindt. Uiteraard zullen wij onze achterban direct na het overleg over de resultaten informeren.Nadere informatie over de manifestatie en de stichting KHO is te vinden op www.kleinehoreca.info.
Hoogachtend,bestuur KHO

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH