Zuidelijke Kruisvaart, Verslag 3

Vandaag was Roermond aan de beurt om onze handtekeningenlijsten in ontvangst te nemen. In de stad aan de Roer was de dichtst bij het centrum gelegen jachthaven boordevol en daardoor moesten we ons behelpen met een plaats die toch nog altijd tien minuten lopen was van het centrum. Een heel eind, als je beseft dat we ook nog een pup van nu bijna elf weken moeten laten meewandelen. En dragen wordt ook steeds moeilijker: de kleine Sint Bernard groeit als kool en weegt nu toch gauw 15 kilo, erg zwaar om lange tijd mee te slepen.


En zo’n pup houdt ook nogal op als je actie aan het voeren bent en de ene na de andere kroeg bezoekt. Dat komt niet zozeer doordat het beestje niet vooruit wil, maar ook doordat om de twee minuten een toevallige passant graag dat bolletje wol wil liefkozen. Met name dames kunnen het niet laten..

Ondanks de wat beperkende omstandigheden zijn we wel in staat geweest zo’n
20-tal café’s en twee tabakszaken een voorraadje actiemateriaal te leveren. Op
een enkele restauranteigenaar na was iedereen graag bereid mee te werken.
Eén café-eigenaresse wist me te vertellen dat veel kroegen in de stad bezig zijn
met het bouwen van overdekte terrassen. Toen ik haar vertelde dat volgens de
laatst bekende wetstekst roken onder dat soort voorzieningen niet (zoals in
Ierland) toegestaan is, keek ze onthutst. Zij – en blijkbaar ook andere
horeca-ondernemers – beseffen nog niet hoe erg de duimschroeven door deze wet
worden aangedraaid.


Voor de volledigheid even de betreffende tekst uit het wetsvoorstel en de
toelichting door de minister:


Roken op overdekte terrassen en binnenplaatsen wordt verboden:


Tekst toelichting bij ‘Besluit nadere uitvoering Tabakswet’ :


“Ook in de open lucht kunnen mensen, en dus ook werknemers bij het
verrichten van hun werkzaamheden, hinder of overlast van andermans tabaksrook
ondervinden. Het zou echter te ver gaan om de in artikel 11a, eerste lid, van de
Tabakswet, bepaalde verplichting ook te laten gelden voor werkzaamheden die in
de open lucht worden verricht. De hinder of overlast die dan eventueel wordt
ondervonden kan immers eenvoudig worden vermeden, bijvoorbeeld door zich een
paar passen van de hinder of overlast veroorzakende persoon te verwijderen. In
gebouwen en overdekte binnenplaatsen of terrassen is dit geen optie, omdat de
rook daar blijft hangen. Overdekte binnenplaatsen of terrassen worden in dit
verband niet beschouwd als open lucht. De verplichting voor werkgevers geldt dus
wel onder overkappingen en overdekte terrassen, ongeacht de aard of het
materiaal van de overkapping.”


Onder een zonnescherm zal dus ook niet gerookt mogen worden!


Maar het is nog erger: hoewel het lijkt alsof de rookruimte een
tegemoetkoming is aan de rokers, is dat nauwelijks het geval. Er mag alleen
gerookt worden in die ruimte en verder niets. Geen darten, geen biertje drinken,
geen kaartje leggen. Er mag ALLEEN maar gerookt worden:


Gebruik van consumpties in rookruimtes is niet toegestaan:


Tekst toelichting bij ‘Besluit nadere uitvoering Tabakswet:


“Werkgevers kunnen besluiten tot het inrichten en aanwijzen van
afsluitbare, uitsluitend voor het roken van tabaksproducten aangewezen ruimten.
De rookruimten dienen afsluitbaar te zijn, zodat eventuele hinder of overlast
van tabaksrook buiten deze ruimten tot een minimum beperkt blijft. “


“Met de vervanging van het woord “speciaal” door “uitsluitend” wordt geen
inhoudelijke beleidswijziging beoogd, maar meer een precisering van het
taalgebruik. Deze vervanging beoogt beter tot uitdrukking te brengen dat de
rookruimten uitsluitend bestemd moeten zijn voor het roken van tabaksproducten,
en niet (tevens) voor het ontplooien van andere activiteiten. In de horeca
betekent dit dat werknemers deze rookruimten niet hoeven te betreden in het
kader van de bediening.”


Kortom, het wordt een zware tijd voor de horeca-ondernemer in juli volgend
jaar als deze plannen ongeschonden de Tweede Kamer passeren. Vandaar dat het ook
zo belangrijk is dat alle horecaondernemers nu meewerken aan onze actie. Het is
het enige wat er voor hun wordt gedaan op dit moment.


Wijziging tabakswet volgens Klink (met
toelichting)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH