Weer meeroken-commotie om niets

Al jaren proberen wetenschappers, financieel gesteund door de nicotine-producerende farmaceuten of door overheden die heel graag een verband bewezen zouden willen zien tussen meeroken en allerhande verschrikkelijke ziektes, de strijd tegen meeroken van wetenschappelijk bewijs te voorzien. De pers volgt hun daarin gehoorzaam door met name te rapporteren wat die wetenschappers graag gerapporteerd zien.


Ook vandaag stonden de kranten er weer bol van: een rapport in het British Medical Journal heeft bewezen dat kinderen die in hun jeugd meeroken, drie keer meer kans hebben op longkanker. Als je het rapport echter leest (en begrijpt) blijft er weinig meer van over en laten deze onderzoekers met hun rapport eerder zien dat rookverboden volstrekt overbodig zijn….


Hoe zwak hun resultaten zijn laat hun eigen tabel in het eigenlijke rapport zien:


Algemene tabel


Wij hebben met groen aangegeven welke verbanden statistisch insignificant zijn omdat de onderwaarden beneden een Relatief Risico (RR) van 1 vallen. De gele resultaten tonen slechts een heel zwak verband aan omdat ofwel de gemiddelde RR kleiner is dan 2-3 en/of de onderwaarde zeer dicht bij 1 (geen verband) ligt.


Conclusies uit deze tabel: • Er is in het algemeen géén significant statistisch verband tussen meeroken en longkanker of ademhalingsziektes aangetoond. Alleen ex-rokers hebben een licht verhoogde kans om door meeroken ademhalingsziektes op te lopen
 • Deze conlusies gelden zowel voor mannen als vrouwen gelijk
 • Er is slechts een licht verband gevonden tussen meeroken op de werkplek en het vóórkomen van beide aandoeningen. Thuis meeroken geeft geen significant effect te zien. (An sich is dat vreemd, gemiddeld zitten mensen evenveel thuis als dat ze op het werk zitten. Waar komt dat verschil dan vandaan? Systematische fouten in het onderzoek misschien? Of de wil om dat effect duidelijk zichtbaar te maken om rookverboden te ondersteunen?)

Een interessante opmerking is de volgende:


“Cotinine concentration…was not associated with the risk of respiratory diseases or lung cancer.”


Hm… Watzeggu?! De anti-rokers houden altijd bij hoog en bij laag vast dat het cotinine niveau laat zien hoeveel mensen hebben mogen meeroken, maar dit verband kunnen ze zelf niet eens ontdekken in dit onderzoek?!


De belangrijkste conclusie die de kranten haalde was echter het feit dat meerokende kinderen meer kans op longkanker zouden hebben op latere leeftijd. De bijbehorende tabel ziet er als volgt uit:


Meeroken kinderen


Ook hier weer veel groen, ten teken dat er weinig significants te vinden is in de resultaten. De koppen in de kranten worden echter door het laatste, gele resultaat veroorzaakt, dat door de onderzoekers breed wordt uitgemeten.


Maar ook hier zit er een addertje onder het gras, dat de onderzoekers niet aanhalen in het abstract zoals dat gepubliceerd is. In het eigenlijke rapport zeggen ze het echter zelf al:


“Of course, the reliability of information on exposure to environmental tobacco smoke in childhood can be questioned, although most people should be able to recall whether their parents smoked.”


Met andere woorden: hoeveel mensen kunnen zich op hun vijfstigste nog herinneren hoeveel er om hun heen werd gerookt? Wat is het verschil tussen “Daily” (geen statistisch verband) en “Daily, many hours”. Kun je dat op je vijfstigste nog terughalen? Dit resultaat is dus onbetrouwbaar.


Maar er is zelfs meer aan de hand: het betrouwbaarheidsinterval is erg breed, van 1.19 tot 11.11, een indicatie dat het cijfer niet erg betrouwbaar is. Waarschijnlijk komt dat doordat er veel te weinig ‘gevallen’ in deze groep gemeten zijn om er een betrouwbare conclusie uit te trekken.


Zoals bij al dit soort onderzoeken is er veel natte vingerwerk gebruikt en wordt de eindconclusie meer bepaald door hetgeen de onderzoekers en/of opdrachtgevers WILLEN aantonen, dan door de cijfers zelf. Dit onderzoek heeft dan ook alleen politiek nut en zou zelfs als argument gebruikt kunnen gaan worden om mensen ook thuis te gaan betuttelen.


En de pers? Die zou eens wat statistieklessen moeten gaan volgen en niet meer klakkeloos aannemen wat hun wordt voorgekauwd door de antirokenbeweging.


Onderzoeksrapport
Onder schot op debunkers.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH