Website in nieuw jasje en nieuw elan

Het is nu 8 jaar geleden dat we voor het laatst een bericht op deze site plaatsten. Het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om de site te moderniseren door hem over te zetten naar WordPress. Gezien de vele informatie die we op onze site hebben was dit een enorme klus.

Huidige status van het rookbeleid

In de tussentijd hebben de anti-rokers allesbehalve stil gezeten: ze lijken als een stoomwals over Nederland heen te gaan, niet in het laatst doordat ze in de huidige staatsecretaris van VWS (Blokhuis, CU) een gigantische pleitbezorger hebben die onchristelijk ver gaat in het onderdrukken van de rokers in Nederland. Naast onchristelijk is hij ook nog ondemocratisch: voor het preventieaccoord werden alleen maar tegenstanders van roken uitgenodigd. Degenen die de pijn van zijn beleid moeten dragen kregen géén verzoek om mee te praten in de bus. Gevolg is een totaal eenzijdig rookbeleid, de poldertraditie van in overleg beleid bepalen is ver te zoeken.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Niet alleen vanuit de overheid, maar ook vanuit de samenleving zelf zien we op dit moment allerhande initiatieven ontstaan die rokers nog verder van de maatschappij doen vervreemden. Ziekenhuizen, scholen en sportverenigingen proberen elkaar de loef af te steken door het afkondigen van verregaande rookverboden op hun terrein.

.. als je roken uit de openbaarheid wil verbannen, verban je ook de rokers

Dit valt allemaal onder de plannen uit het preventieaccoord, dat als uitgangspunt heeft om alle zichtbare roken in Nederland te elimineren met als ultieme doel de rookvrije samenleving. Maar als je roken uit de openbaarheid wil verbannen, verban je ook de rokers!

Nieuw elan

De druk op rokers begint zo toe te nemen dat we de strijdbijl weer gaan opnemen. Vanaf nu zullen we weer regelmatig gaan publiceren over ons onderwerp. Nieuws, nieuw alternatief informatiemateriaal en opinies zullen opnieuw hun weg vinden naar deze website. We zullen ook niet schuwen om personen, analoog aan de site tabaknee.nl onder vuur te nemen en de relaties die spraakmakende anti-rokers onderhouden met de farmaceutische nicotineproducenten (één van de belanghebbenden achter dit beleid) aan de kaak te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH