VVD kritiek op Stivoro subsidies

In de Algemene Beschouwingen die vorige week in de Tweede Kamer werden gehouden trok VVD-lid Edith Schippers krachtig van leer tegen de subsidie die Stivoro toebedeeld krijgt in de VWS begroting. Maar liefst 445.000 euro krijgt de lobbyorganisatie toegewezen en dat naast miljoenen voor anti-rookcampagnes. Dit is veel te veel volgens de VVD.


De VVD-minister heeft echter de opmerkingen naast zich neergelegd.


Het letterlijk stuk tekst dat werd uitgesproken:


Preventie


Er is opvallend veel aandacht voor gedragverandering in de begroting. Merkwaardig is de rol die deze liberale minister aan de rijksoverheid toekent. De staat geeft de norm aan waaraan de burger geacht wordt te voldoen. Ze mogen niet roken, moeten gezond eten, matig drinken, veilig vrijen en veel bewegen.


In hoeverre mag een mens nog zondig zijn? Waar ligt de grens van de overheidsbemoeienis? Krijgen we straks nog te maken met boetes op ongezond gedrag? Gaan we dat ook controleren? Dat is de beklemmende samenleving waarvan mijn fractie niets moet hebben. Bovenop de miljoenen die STIVORO al ontvangt voor o.a. vage antirook-reclames, en het sponsoren van de rally Parijs-Dakar, is er weer extra geld uitgetrokken ter ondersteuning van het ingezette tabaksbeleid, nu in de vorm van een projectsubsidie van maar liefst 445.000 euro. In de huidige context vinden wij dat daarvoor betere bestemmingen zijn! Deze subsidie is ons bekend, omdat dit met name wordt genoemd in de stukken. Er is voor de Kamer echter geen inzicht in de projectsubsidies die aan dit soort en andere organisaties wordt toegekend. Graag ontvangen wij een overzicht van alle instellings- en projectsubsidies jaarlijks bij de begrotingsstukken. En dit keer zou ik deze informatie graag voor de tweede termijn krijgen. Kan de minister dit toezeggen?


De VVD-fractie deelt met dit kabinet de zorgen over een aantal ontwikkelingen, bijvoorbeeld het toenemend overgewicht bij kinderen en de grote gevolgen daarvan voor de gezondheid in latere jaren. Naar mening van de VVD-fractie ligt echter primair de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. De overheid is wel verantwoordelijk voor informatievoorziening, het creëren van de juiste randvoorwaarden en het scheppen van stimulerende kaders.


Wij willen positief beleid! Daar laat de overheid het de laatste 10 jaar nu juist liggen. Denk aan het rode contourenbeleid, waardoor het groen binnen de bebouwde kom volledig werd volgebouwd, denk aan het afnemend aantal uren gymles op scholen, het onveilig zijn van fietsroutes van en naar scholen, waardoor kinderen met de auto worden gebracht, et cetera. Integraal overheidsbeleid is nodig, geen betutteling en paternalisme. Daarbij is het belangrijk dat naast de verschillende departementen en overheden ook maatschappelijke groeperingen, scholen, en zo zich hierbij aansluiten en er gezamenlijk wordt gewerkt aan betere randvoorwaarden.


Wij willen consistent, positief  beleid. Is de minister bereid hierin coördinerend op te treden samen met alle betrokkenen in één integraal actieplan als katalysator.


Stivoro financiën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH