‘Ventilatie geen oplossing’

Hoogstwaarschijnlijk lag de conclusie op het onderzoek door RIVM en TNO over de toepassing van ventilatie in de horeca al klaar in de kast bij de VWS ambtenaren vóórdat het onderzoek was verschenen. In ieder geval is de opstelling van Minister Hoogervorst geen verrassing: hij wil alleen voor een rookvrije horeca gaan, minder accepteert hij niet.


Het literatuuronderzoek dat werd uitgevoerd door RIVM en TNO was al sowieso niet het soort onderzoek dat voor de huidige discussie de meest geschikte was. Wereldwijd is er nog erg weinig geschreven over exacte metingen van de concentraties stoffen rond het hoofd van de gemiddelde meeroker. Hoogervorst had beter een degelijk en objectief onderzoek kunnen laten uitvoeren dat eindelijk goede normen had opgeleverd voor de vervuiling door en gezondheidseffecten van tabaksrook.


Forces bekeek het onderzoek van RIVM en TNO en de reactie daarop van de Minister van VWS. Hebben we het wel over hetzelfde rapport vraag je je af na het lezen van de brief van de minister aan de Tweede Kamer?


Onderzoek dat VWS heeft laten uitvoeren wijst uit, dat een combinatie van verschillende ventilatietechnieken de lucht meer dan 99% zuivert. Binnen in de horeca ontstaat daardoor zelfs schonere lucht dan buiten op straat. Ondanks deze positieve uitkomst ziet minister Hoogervorst minder in ventilatie. Hij heeft de Tweede Kamer gisteren per brief laten weten dat dit te duur zou zijn. Koninklijk Horeca Nederland bestrijdt dit ten stelligste. “Het verbaast me, dat de minister nu opeens zegt dat ventilatie te duur is voor de horeca,” aldus Jeu Claes, directeur van Koninklijk Horeca Nederland, “concrete voorbeelden uit de praktijk wijzen het tegendeel uit.”


Zo begint het persbericht dat Horeca Nederland vandaag liet uitgaan, nadat Minister Hoogervorst bekendmaakte tóch geen ventilatie als oplossing voor de horeca te willen accepteren.


In januari beloofde Hoogervorst de horeca, naar aanleiding van het bespreken van het stappenplan en daartoe gedwongen door de Tweede Kamer, een literatuuronderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van ventilatietechniek in de horeca te laten uitvoeren. Als uit dit onderzoek zou blijken dat met ventilatie goede resultaten te behalen zijn, zou het stappenplan positief gewaardeerd worden en door de minister geaccepteerd.


Hoewel het rapport er evenwichtig uitziet is duidelijk dat de opstellers ervan veel moeite hebben moeten doen om de politieke vragen te omzeilen. Zo moeten ze helaas constateren dat er geen normen zijn waarop je kunt beoordelen of ventilatie voldoet. Is dat bij 90% filtering of is 50% al genoeg? De overheid, ook wereldwijd, weigert dit soort normen uit te brengen. De reden daarvoor is duidelijk: als men dat hier zou doen zou het vergeleken moeten worden met de gewone lucht op de werkplek of tijdens het ritje in trein of auto bij woon-werk verkeer. Omgevingsrook zou dan te relateren zijn aan andere werkomstandigheden en dat is het laatste dat de anti-rokers willen. Dan blijkt namelijk hoe zwak hun verhaal over de gevaren van omgevingsrook zijn.


Er is in dit verband ook een opmerkelijke uitspraak in het rapport te vinden als het gaat om de veilige ondergrens voor omgevingsrook. Een opmerking van 4 woorden die wél in de Engelstalige samenvatting en die in de Nederlandstalige ontbreekt:


A ‘safe’ level of exposure which is not zero -was not found in the scientific literature.


Het Nederlandstalige deel luidt:


Een veilig niveau van blootstelling aan omgevingstabaksrook is niet aan te geven op basis van beschikbare literatuur.


Het feit dat die ondergrens niet nul is, wordt dus verzwegen daar. Of was men vergeten het uit de Engelse samenvatting te halen? In ieder geval is het een belangrijke opmerking aangezien de anti’s bij het ministerie en wereldwijd het altijd houden op het ontbreken van een veilige ondergrens.


Interessant is ook de literatuurlijst die in het onderzoek opgesomd is. Niet door wat er in staat maar wat er NIET in staat. Zo ontbreekt het rapport van Gori en Mantel, waarvan we zeker weten dat de onderzoekers het gelezen hebben. Ook Littlewood & Fennel. Een kritisch stuk van hetzelfde duo is ook niet terug te vinden in de lijst evenals een belangrijk rapport van het Amerikaanse Congressional Research Service.


Maar afgezien van de kritiek op het rapport is de opstelling van Hoogervorst wel het meest opmerkelijk. Hij wil, gedreven door zijn door het FCTC gebrainwashte ambtenaren, per sé een compleet rookverbod in de horeca. Feiten of onzekerheden spelen daarbij geen rol. En, waar nodig, worden de feiten aangepast aan de theorie.


Het komt nu op de Tweede Kamer aan. De commissie voor VWS zal 25 mei a.s. over de brief van Hoogervorst discussiëren en de man wel of niet steunen. Deze bijeenkomst is openbaar en kan door iedereen bijgewoond worden.


Het kan dus nog spannend worden. Wij roepen daarom alle rokers op om aanwezig te zijn tijdens deze vergadering die om 16:00 uur begint.


RIVM/TNO rapport
Reactie minister (aan 2e kamer)
Persbericht Horeca Nederland
Zibb.nl artikel

Stichting Rokersbelangen heeft het volgende persbericht verspreid:


UIT DE LUCHT GEGREPEN


Van minister Hoogervorst moet de horeca rookvrij omdat ventilatiesystemen geen garantie bieden voor gezonde lucht. Een uit een hele ‘ongezonde’ lucht gegrepen oordeel vindt de Stichting Rokersbelangen. Ton Wurtz van de Stichting Rokersbelangen roept de minister bij deze op de lucht in zijn eigen ministerie door het RIVM en TNO te laten meten. Wurtz: “Ik wil van de minister zwart op wit aan de Tweede Kamer de garantie zien dat hij zijn werknemers op het ministerie gezonde lucht biedt. Ook zou ik van de minister willen weten hoe hij zijn eigen werknemers gezonde lucht garandeert tijdens het woon-werk verkeer. Laat de minister het RIVM en TNO maar eens een onderzoek verrichten naar ventilatiesystemen op alle werkplekken, dan kunnen we eens zien op welke werkplek de minister garantie biedt voor gezonde lucht. Het is schandalig dat de minister iedereen wil wijsmaken dat een rookverbod de garantie biedt voor gezonde lucht. Het wordt tijd dat de Tweede Kamer een halt toeroept aan deze uit de lucht gegrepen waanzin”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH