Tijd voor een volksopstand

D’66 Europarlementariër Sophie in ‘t Veld pleitte deze week voor een massale demonstratie tegen de bemoeienis van de overheid in het privéleven van de burger. Hoewel D’66 vóór het rookverbod was en D’66 minister Els Borst de tabakswet verder aanscherpte tot wat we nu kennen als de ‘rookvrije werkplek’, willen we deze oproep graag ondersteunen.


Deze week kondigde de overheid aan dat nieuwe paspoorten ook vingerafdrukken zouden moeten bevatten. De contrôle op de burger wordt daardoor steeds groter en de privacy, het afweerwapen van de burger tegen de overheid, komt in gevaar. En dat alles onder het mom van ‘terrorisme’ en ‘criminaliteit’. Daarbij is, in onze visie, ook ‘volksgezondheid’ het vijgeblaadje dat veel overheidsingrijpen in de privésector moet rechtvaardigen.


Op een nieuwe site worden Nederlandse burgers opgeroepen om te protesteren tegen meer overheidsbetutteling. Wij willen deze oproep graag steunen!


Noodzakelijke bescherming

“Je ziet dat steeds vaker gegevens gebruikt worden door politie en andere
opsporingsinstanties voor doelen waarvoor het niet bedoeld is”, zegt in ‘t Veld.
“Steeds vaker wordt data niet gebruikt voor de opsporing van verdachten
achteraf, maar als een soort visexpeditie. De politie gaat op zoek naar nieuwe
verdachten. Vroeger kwam daar nog een rechter tussen, nu niet meer.”


Zij herinnerde de toehoorders in Den Haag eraan dat privacy bedoeld is
als instrument voor burgers om zich te beschermen tegen misbruik en willekeur
van de overheid. “Dat het verkeerd kan gaan, weten we wel. Vraag het maar mensen
uit het voormalig Oostblok of vermeende communisten uit de McCarthy-periode in
de Verenigde Staten”, verzucht de politica. “We hoeven niet te wachten op de
volgende catastrofe.”


Protesteren


De europarlementariër ziet met lede ogen aan dat de burgerrechten steeds
verder onder druk komen te staan en is verbaasd dat mensen het nog niet lijkt te
deren. “Langzamerhand is het tijd dat we met driehonderdduizend mensen op de dam
gaan demonstreren en de overheid om opheldering gaan vragen”, betoogt ze. “Dit
gaat over de verhouding tussen burger en overheid en dat raakt de kern van de
democratie.” Als het aan in ‘t Veld ligt, nemen burgers meer eigen
verantwoordelijkheid. “Het begint bij het stellen van vragen bij het afgeven van
gegevens. De burger hoeft zich niet te verantwoorden waarom hij iets niet wil
geven, maar de overheid moet zich verantwoorden waarom ze dat willen weten”,
betoogt ze. “Het is hoog tijd voor een beetje burgeropstand.”


WebWereld artikel
Privacyinvasion.eu
Volksopstand (onbekend of deze aan de vorige gelieerd is)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH