Stappenplan aangeboden

Horeca Nederland heeft vandaag haar stappenplan met de naam ‘Gewoon Gastvrij’ aangeboden aan de Minister van VWS.


De naam van het stappenplan geeft aan dat men als horeca gastvrij wil blijven voor beide (door de overheid kunstmatig aangebrachte) groepen in de maatschappij: de rokers en de niet-rokers.


Uit de aanbiedingsbrief:


Koninklijk Horeca Nederland begrijpt het ontmoedigingsbeleid van het ministerie van VWS, maar wil als gastvrije sector rekening houden met zowel niet-rokende als rokende gasten. Een rookverbod in de horeca kan in deze tijd nog niet op voldoende draagvlak rekenen en zou leiden tot groot banenverlies in onze bedrijfstak.


Wij nemen aan dat het ministerie zijn ontmoedigingsbeleid krachtig doorzet. De doelstellingen uit dit stappenplan zijn dan ook gebaseerd op de doelstelling van het ministerie van VWS om het aantal rokers per jaar met 1% te laten afnemen. Indien het ministerie eerder dan beoogd het percentage rokers in Nederland terugbrengt, zal de horeca sneller rookvrij kunnen worden.


Het stappenplan gaat uit van een aantal uitgangspunten: • het bewerkstelligen van een cultuuromslag bij gasten, werknemers en ondernemers waar het gaat om roken in het algemeen en in de horeca in het bijzonder;
 • aanpassing van opleidingen en cursussen via de SVH, de horecaonderwijsinstelling;
 • ontwikkeling van een zelfreguleringsysteem voortbordurend op het Britse systeem, waarbij onder meer via bordjes naast de ingang wordt aangegeven welk rookbeleid het bedrijf heeft;
 • sectorale doelstellingen. De drankverstrekkende sectoren hebben een andere benadering, dan de logies- of voedselverstrekkende horeca;
 • de mogelijkheden van het realiseren van een comfortabel binnenklimaat middels ventilatie-installaties.

Voor het mogelijk maken van de laatste optie, ventilatie, liggen op dit moment in de Tweede Kamer moties klaar die vandaag of in de komende twee dagen in stemming zullen worden gebracht.


De Tweede Kamer kent een meerderheid die een minder stringente toepassing van de Tabakswet wil dan het ministerie. Ook in het stappenplan blijkt er een verschil van mening te bestaan tussen ministerie en horecaorganisaties:


Het begrip zelfregulering


Koninklijk Horeca Nederland verstaat onder zelfregulering:


Het ter bereiking van concrete, maatschappelijke doelstellingen zelfstandig vrijwillig door een bedrijfstak oppakken en faciliteren van activiteiten, om daarmee (rigide en weinig effectieve) regulering door overheden te vermijden en ter verkrijging van maatschappelijk draagvak voor de te bereiken doeleinden.


Uit diverse documenten van VWS blijkt dat het ministerie onder zelfregulering iets heel anders verstaat:


Zelfregulering komt in de visie van het ministerie van VWS niet in plaats van wetgeving, maar dient slechts als korte overbrugging naar wetgeving, waarin de wet door de branche zelf gefaseerd wordt ingevoerd.


Illustratief van deze visie op zelfregulering is het kader voor het stappenplan dat het ministerie van VWS Koninklijk Horeca Nederland verschafte (zie bijlage 1). Dat kader was dermate rigide en stringent, dat wij slechts binnen dit kader konden blijven als in het stappenplan zou staan: in 2004 is ………..% van de horeca rookvrij, in 2005 is ……….% van de horeca rookvrij, in 2006 is ………..% van de horeca rookvrij en in 2007 is 100% van de horeca rookvrij. Alleen als wij een stappenplan zouden aanleveren met deze inhoud, hangt de minister geen termijn aan de uitzonderingspositie van de horeca.


Koninklijk Horeca Nederland besloot reeds in oktober om de afspraken met minister Hoogervorst en de eigen definitie van zelfregulering als leidraad te nemen voor het schrijven van het stappenplan. Trachten om binnen de aangegeven kaders van VWS te blijven, zou zinloos geweest zijn omdat alleen een geheel rookvrije horeca binnen dit kader viel.


Gelukkig lijkt er voor een meer gematigde opstelling in de Tweede Kamer meer steun te vinden te zijn dan bij het ministerie….


Stappenplan
Horeca Nederland Persbericht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH