Rookverbod belangrijkste oorzaak sluiting pubs

Weinig mensen beweren serieus dat het rookverbod niet een negatief effect heeft gehad op de pubomzet van Groot-Brittannië. De vraag is alleen hoeveel?

De becijfering van de schade die door rookverboden in de pub-industrie is veroorzaakt, is nooit eenvoudig geweest. Evenals bij de lange termijn trend (na 1960) op het gebied van thuisdrinken, zijn er duidelijk andere factoren die de cijfers beïnvloeden, waaronder hogere huren en belastingen. Weinig mensen beweren serieus dat het rookverbod niet een negatief effect heeft gehad op de pubomzet van Groot-Brittannië. De vraag is alleen hoeveel?

Economische neergang

In Engeland en Wales werd het beeld vertroebeld door de economische neergang die begon in het eerste jaar van het rookverbod en die leidde tot een recessie in het tweede jaar. Ook is het moeilijk om voor een dergelijke analyse betrouwbare vaste en specifieke gegevens over pub sluitingen te vinden. De British Beer and Pub Association berekende dat er 39 pubs per week de deuren sloten, oplopende tot 52 per week in de afgelopen tijd. Vergeleken met de 2 tot 4 pub sluitingen per week vóór het verbod, zou men oogkleppen moeten op hebben om te beweren dat het rookverbod niet een belangrijke factor is geweest (hoewel sommigen dat wél hebben geprobeerd). Maar dit gaat nog steeds over jaarcijfers voor geheel Groot-Brittannië. Het zou mooier zijn als er kwartaalcijfers beschikbaar zouden zijn voor elk van de delen van Groot-Brittannië waar de rookverboden op verschillende momenten werden ingevoerd.

Concrete cijfers

Maar die cijfers zijn nu wél gevonden. De Morning Advertiser, een belangrijk brancheblad voor de horeca in Groot- Brittannië, meldde recent dat een dergelijke analyse nu wél is gedaan op basis van de CGA Database. Deze database geeft een veel duidelijker beeld van wat er is gebeurd in de Britse pubsector. Geanalyseerd door CR Consulting in opdracht van de Save Our pubs en clubs campagne, concludeert het rapport:

De resultaten tonen een zeer nauwkeurige statistische relatie tussen de invoering van de rookverboden en de versnelling van de daling in de aantallen Britse en Ierse pubs. Deze relatie is aanzienlijk sterker dan die kan worden toegeschreven aan een verandering in de alcohol accijnzen of de recessie.

De kracht van dit rapport is dat het kijkt naar vier landen binnen Groot Brittannië die een verbod op verschillende tijdstippen ingevoerd hebben (Ierland: 2004, Schotland: 2006, Engeland & Wales: 2007).  De pub sluitingen versnelden in alle vier de landen in het midden van 2008. Dit duidt uiteraard op een effect van de recessie. Aangezien er meerdere, verbindende factoren zijn die leiden tot pubsluitingen, kan het zijn dat de recessie de laatste nagel aan de doodskist was voor cafés die al verzwakt waren door het rookverbod. Of misschien was het niet zo. De beste manier om dat te achterhalen zou zijn om te zien hoeveel pubs sloten in vorige recessies.

Maar als de invloed van het rookverbod op de pubs in Engeland en Wales wordt vertroebeld door de recessie, kan hetzelfde niet gezegd worden van Ierland en Schotland, waar de rookverboden vier en een half jaar en twee en een half jaar voordat de recessie begon werden ingevoerd .

Overeenkomsten

Wat opvalt aan de cijfers van de CGA Database is dat het patroon van de pub sluitingen, ongeacht de datum van implementatie en ongeacht de bredere economie, opmerkelijk veel overeenkomsten vertoont.. Grootschalige pub sluitingen begon in Ierland, vervolgens in Schotland en uiteindelijk in Engeland en Wales, perfect volgens de chronologie van de rookvrije wetgeving.

Bovendien is de snelheid van sluitingen opvallend vergelijkbaar tussen de vier landen. Sluitingen in het tweede jaar van de rookverboden zijn binnen een smalle marge van 4,1% en 5,6% hetzelfde. In het derde jaar variëren ze van 5,5% naar 7,6%. En in het vierde jaar, in zowel Schotland en Ierland, ziet men het sluitingspercentage stijgen tot 11% (alle% zijn gebaseerd op procentuele verandering sinds het rookverbod).

In het eerste jaar van een rookverbod is de schade minder uitgesproken. Pubs zullen waarschijnlijk niet meteen na invoering van het rookverbod sluiten, de meeste kunnen de eerste winter nog wel overleven. De uitzondering is hier Ierland, dat meteen een groot aantal sluitingen zag (7,3%). De Ierse economie was in 2004/05 bijna oververhit. Daardoor kan die daling niet worden toegeschreven aan de staat van de Ierse economie in die jaren. Het zou interessant zijn om gegevens over eerdere jaren te zien.

Snelheid van sluitingen

Wat dit rapport aantoont is dat in Engeland de snelheid van pubsluitingen in 2008/09 (4,9%) erg vergelijkbaar was met Schotland’s snelheid van sluitingen in 2007/08 (4,6%). Ook het Ierse tempo van sluitingen in 2007/08 (11%) was vrijwel hetzelfde als het percentage van de sluitingen in Schotland in 2009/10 (11,1%).

Met andere woorden, elk land ervaart hetzelfde fenomeen op bijna precies dezelfde mate, maar in verschillende jaren. De enige plausibele verklaring voor deze vertraging is de invoering van de rookverboden. Als je kijkt naar de sluitingssnelheid op basis van wanneer elke rookverbod werd ingevoerd, passen de gegevens als een handschoen.

Bronnen zijn het eens

Andere bronnen wijzen in dezelfde richting. Het past bij wat pub-eigenaren hebben gezegd:

Uit de lezersenquête bleek dat 77% van de pub-eigenaren denkt dat de handel heeft geleden van het rookverbod. Bijna tweederde (63%) zegt dat de zaken slechter gingen dan verwacht, en 72% voorspelt een “uitdagende” of “zeer uitdagende” vooruitzichten voor hun bedrijf. Drie van de vijf caféeigenaren zei dat ze personeel hadden moeten ontslaan of werktijdverkorting hadden moeten toepassen. Bovendien wil 73% dat het verbod wordt opgeheven.

Het past bij wat de marktanalisten hebben gezegd:

Pubs hebben 175 miljoen minder pints verkocht in het afgelopen jaar als een direct gevolg van het rookverbod, volgens marktanalisten AC Nielsen.

Het past bij wat cafégasten hebben gezegd:

Er is geen noodzaak voor een geavanceerde statistische analyse van trends in de tijd. Vraag maar aan de klanten.

Het past bij wat de aandelenkoersen van de caféketens ons vertellen:

U zult merken dat de instorting van de koers van het aandeel bijna exact begon bijna op 1 juli 2007. Recessie? Nee, die begon pas in oktober 2008. Tegen die tijd had het bedrijf al 75% van zijn waarde verloren . Supermarkt drank? Het was altijd al zo. Slecht management? Misschien, maar het verhaal is hetzelfde voor alle pubketens.

Het past bij wat de economische theorie voorspelt wat er zal gebeuren wanneer een externe factor is opgelegd aan een bedrijf, het past bij wat de pub-industrie heeft voorspeld dat zou gebeuren, het past wat er is gebeurd in andere landen, in andere staten en in andere steden.

Volledige rapport

(Met toestemming vertaald uit het Engels. Door Christopher Snowdon)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH