Roken in cafes ongezond? De leugens van minister Hoogervorst.

De onhandige manoeuvres van Hoogervorst rond het ventilatierapport zijn deze week onderwerp van een uitgebreid artikel in HP/De Tijd. Henry Sturman legt het rapport, voor mensen die niet de tijd hadden om het helemaal door te nemen, nog eens kort uit.

Belangrijkste conclusie: Hoogervorst geeft de uitslag van het rapport verkeerd weer.

“Er is pas reden tot zorg als u zich vaak in een ongeventileerde ruimte bevindt met ten minste 1170 rokers die tegelijk opsteken.”

Met dit ventilatierapport is elke redelijke basis om roken in de horeca te verbieden weggevallen. Ten eerste kun je je afvragen of het niet de eigen verantwoordelijkheid is van medewerkers en klanten om ergens te gaan eten, drinken of werken waar gerookt wordt. Ten tweede zal de markt vanzelf zorgen voor niet-rookgelegenheden of gelegenheden met niet-rookgedeelten als daar behoefte aan is. Ondernemers willen immers graag winst maken, en dat doen ze door in te spelen op de behoeften van hun klanten. Ten derde is er geen enkele reden om aan te nemen dat meeroken ongezond is. Ten vierde baseren de meeste onderzoeken die claimen dat er wel gezondheidsschade is door meeroken, zich op mensen met een rokende partner, zodat het om een blootstelling gaat die waarschijnlijk een stuk hoger is dan in de horeca. Ten vijfde zou je als je volledig schone lucht eist, ook alle steden autovrij moeten maken. Ten zesde zou het goed kunnen dat de lucht in een goed geventileerde ruimte met rokers gezonder is dan de lucht in een slecht geventileerde ruimte zonder rokers. En tot slot blijkt nu dat de toch al lage niveaus van rook in de horeca nog veel verder gereduceerd kunnen worden met betere ventilatie.

[…]

Het merkwaardige is dat het rapport weliswaar concludeert dat betere ventilatie de blootstelling aan rook sterk kan reduceren, maar vervolgens worden er allerlei nogal gezochte, en soms zelfs met eerdere beweringen tegenstrijdige punten bijgehaald om de eigen conclusies weer te bagatelliseren. Zo gaat men de onderzoeksopdracht ver te buiten door ook uitspraken te doen over de gezondheidseffecten van meeroken. En Hoogervorst pikt in zijn brief weer die dubieuze punten uit het rapport om een conclusie te kunnen trekken die haaks staat op wat je zou verwachten. Zelfs al zou je de schuld hiervoor bij de auteurs van het rapport leggen, dan nog valt Hoogervorst te verwijten dat hij klakkeloos de meest onzinnige argumenten overneemt en het belang daarvan nog eens extra aandikt. De minister concludeert vervolgens dat de horeca volledig rookvrij moet worden. Dit fanatisme ontlokte CDA-Kamerlid Buijs de term ‘politiestaat’ (Algemeen Dagblad, 25 mei 2004).

(Volledige tekst van het artikel wordt volgende maand op deze site gepubliceerd)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH