Gezondheidsraad in opspraak

Toen de Gezondheidsraad eind vorig jaar met een rapport over meeroken kwam, dat koren op de molen van het Ministerie van VWS was, werd even door de vingers gezien dat de leden in die commissie connecties hadden met diverse farmaceutische bedrijven die zich met nicotineontwenningsmiddelen bezig houden.


Nu er een nieuw rapport is verschenen over het screenen op het Downsyndroom (en het de overheid veel geld zou gaan kosten als het advies gevolgd zou worden) speelt ineens de belangenverstrengeling van leden van de GR commissie wél een rol.


De Gezondheidsraad is dus allesbehalve het objectieve instituut dat het Ministerie van VWS ons liet geloven in haar publicaties over het meerokenrapport.


De Gezondheidsraad, een van de belangrijkste adviesorganen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt door de top van het departement verdacht van belangenverstrengeling en het manipuleren van cijfers.


Het recente advies over het massaal screenen van zwangere vrouwen op baby’s met het Downsyndroom zou niet wetenschappelijk zijn onderbouwd en bovendien zijn gebaseerd op gefingeerde cijfers.


Dit blijkt uit een uitgelekte interne ambtelijke notitie van het ministerie. Staatssecretaris Ross (Welzijn) liet gisteren in de Kamer doorschemeren dat zij het advies niet vertrouwt en noemde het „dun”.


De Gezondheidsraad adviseerde onlangs aan Ross om alle zwangere vrouwen in de eerste drie maanden een gratis nekplooimeting en een bloedserumtest aan te bieden. De resultaten van deze door de raad aanbevolen combinatietest zouden zijn gemanipuleerd omdat ze in eerste aanleg tegenvielen. Bovendien baseert de raad zich op onderzoek van een zekere professor Cuckle.


„Het is niet uit te sluiten dat prof. Cuckle ook andere dan wetenschappelijke belangen heeft bij op grote schaal screenen”, zo staat in het interne stuk aan Ross, die zich gisteren ook in dergelijke termen over deze professor uitliet.


Exact dezelfde soort bezwaren werden toendertijd in een artikel in HP/de Tijd naar voren gebracht, maar daarover hebben we het ministerie niet meer gehoord….


Bron: de Telegraaf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH