Optreden Klink is schijnvertoning

Hoewel er in de media op dit moment volop gesproken wordt over afschaffing van de isoleercellen lijkt minister Klink, gezien zijn uitspraken in het debat van vanmiddag, nog steeds alleen in een isoleercel te zitten waarbij hij alleen eet wat hem door het luikje in de deur wordt voorgeschoteld. 

Zo durft hij nog steeds te stellen dat uit het buitenland hooguit berichten komen dat het om een ‘tijdelijke dip’ in de omzetten van café’s gaat terwijl de laatste maanden het ene na het andere onafhankelijke onderzoek uit Engeland laat zien dat na een jaar de malaise in de pubs gigantisch is, waarbij momenteel 36 pubs per week de deuren sluiten (vijf per dag!). Zowel de onderzoeken van PriceWaterhouseCoopers, als die van AC NielsenCGA Strategy en FLVA wijten de toename van het aantal faillissementen in de Engelse pub sector met name aan het rookverbod.

Aan de andere kant hebben wij via een onafhankelijk onderzoek door de Stichting Economisch onderzoek in Amsterdam laten zien dat de door Klink aangehaalde bronnen voor zijn uitspraken totaal niets bewijzen over de omzetschade in de horeca, laat staan de kleine horeca. Maar ook vanuit Duitsland wordt veel schade gemeld.

En dat noemt de minister ‘oog hebben voor de schade die in de horeca-sector wordt veroorzaakt’?!

Een tweede ‘hapje’ dat hem via het luikje door de anti-rokenlobby werd aangeboden zijn de Italiaanse en Schotse onderzoeken die zouden bewijzen dat direct na een rookverbod het aantal opnames voor hartaanvallen in ziekenhuizen sterk zou teruglopen. Ook deze keer weer gebruikte hij deze als argumenten dat er een grote gezondheidswinst bereikt zou worden door een rookverbod.

Maar de Amerikaanse professor Michael Siegel van de Boston School of Public Health heeft deze, en andere soortgelijke onderzoeken, al lang geleden via een degelijke wetenschappelijke analyse naar het bakje ‘junk-science’ verwezen. Volgens hem zijn deze onderzoeken niets anders dan op ‘cherry-picking’ gebaseerde propaganda onderzoeken die bedoeld zijn om daarmee rookverboden aan politici te verkopen.

Zie Piedmont en Schotland.

Een positieve verrassing in het debat vormde de opstelling van de SP. Zij onderschreven in het debat onze stellingname.

De suggestie van D’66 tot het mogelijk maken van één dag in de maand roken in het café toont alleen maar aan dat op dit gebied deze partij de weg helemaal kwijt is. Misschien moeten we ze eens een gratis lesje ‘Hoe herken ik anti-rokenpropaganda’ gaan geven?

Het sectarische optreden van de PvdA in het debat doet denken aan de oude zwart-wit foto’s van de SDAP (voorganger PvdA) uit de jaren dertig, waarin hun leden met ontbloot bovenlijf (alleen bij de mannen!) gymnastiekoefeningen deden in de bossen. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Voor het optreden van VVD en PVV in het debat kunnen we alleen maar bewondering opbrengen. Zij weten wanneer het tijd wordt van een verkeerd ingeslagen weg terug te keren.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH