Nieuwe branchevereniging kleine café’s

P E R S B E R I C H T

Gisteren, 31 juli 2008, heeft in een Helmonds café een bijeenkomst plaatsgevonden van een  representatief aantal uitbaters van kleine café’s uit heel Nederland.

Aanleiding tot deze vergadering was de constatering dat veel kleinere café’s, een zeer kenmerkende groep bedrijven binnen de horeca, zich niet vertegenwoordigd voelen door de huidige belangenorganisaties.

Het voornemen bestaat dat voor het einde van de zomer een eigen branchevereniging wordt opgericht, met als doel de specifieke belangen van deze groep kleine ondernemers te behartigen.

Momenteel telt de vereniging in oprichting een kleine tachtig aangemelde zaken, en de verwachting op grond van de reacties onder de kleine ondernemers is, dat de nog naamloze vereniging op korte termijn al zo’n vijfhonderd leden zal tellen.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH