Moties tegen rookbeleid Hoogervorst allemaal aangenomen

Alle negen moties tegen de voorstellen van het Ministerie van VWS zijn gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. De Minister kan ze accepteren of naast zich neerleggen. Het wachten is dus nog op een antwoord van de minister.


Waakzaamheid blijft nodig omdat het te verwachten is dat de ambtenaren die achter het voorgestelde rookbeleid staan geen gelegenheid voorbij zullen laten gaan om de afspraken opnieuw ter discussie te stellen of onderuit te halen.


Mogelijkheden zijn er daarvoor voldoende: een nep-onderzoek naar ventilatie bijvoorbeeld.


Uit de voorlopige notulen van de kamervergadering:


 


Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het rookbeleid, te weten:;


– de motie-Schippers c.s. over ventilatie en luchtzuivering (29200-XVI, nr. 54);


– de motie-Schippers c.s. over het uitzonderen van zorginstellingen (29200‑XVI, nr. 55);


– de motie-Schippers c.s. over een ruimer en objectiever criterium voor horeca-activiteiten (29200-XVI, nr. 56);


– de motie-Hermans/Schippers over de evaluatie van het stappenplan (29200-XVI, nr. 57);


– de motie-Hermans/Schippers over zelfregulering voor gesubsidieerde instellingen (29200-XVI, nr. 58);


– de motie-Hermans/Schippers over tankstations (29200-XVI, nr. 59);


– de motie-Kant over vergoeding van ondersteuningsmogelijkheden voor stoppen met roken (29200-XVI, nr. 60);


– de motie-Kant/Schippers over coffeeshops (29200-XVI, nr. 61);


– de motie-Kant/Schippers over het toepassen van ventilatietechnieken en/of het indelen van rookvrije zones (29200-XVI, nr. 62).


 


(Zie vergadering van 25 november 2003.)


 


*M


 


De motie-Hermans en Schippers (29200‑XVI, nr. 58) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:


 


De Kamer,


 


gehoord de beraadslaging;


 


overwegende dat het rookverbod dat geldt voor commerciële horecabedrijven die onder de werkingssfeer van het beperkingenbesluit vallen, tot oneerlijke concurrentie leidt ten opzichte van activiteiten die niet onder dat besluit vallen, met name van horecabedrijven bij gesubsidieerde sportinstellingen;


 


van mening dat sectoren waar commerciële horeca‑activiteiten plaatsvinden, óók onder de uitzondering dienen te vallen en dat die de mogelijkheid moeten hebben om via een stappenplan tot zelfregulering te komen;


 


verzoekt de regering, de genoemde tweedeling op te heffen en daarmee zelfregulering ook voor commerciële horeca‑instellingen in gesubsidieerde instellingen mogelijk te maken,


 


en gaat over tot de orde van de dag.


 


De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Hermans en Schippers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.


            Zij krijgt nr.    (29200-XVI). Ik neem aan dat wij meteen over deze gewijzigde motie kunnen stemmen. Naar mij blijkt, is dit het geval.


**


 


In stemming komt de motie‑Schippers c.s. (29200-XVI, nr. 54).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA, de LPF en de SGP vóór deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**


 


In stemming komt de motie‑Schippers c.s. (29200-XVI, nr. 55).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, met uitzondering van de leden Smits en Van Heteren, D66, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF vóór deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**


 


In stemming komt de motie‑Schippers c.s. (29200-XVI, nr. 56).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF vóór deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**


 


In stemming komt de motie-Hermans/Schippers (29200-XVI, nr. 57).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**


 


In stemming komt de gewijzigde motie-Hermans/Schippers (29200-XVI, nr. 58).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**


 


In stemming komt de motie-Hermans/Schippers (29200-XVI, nr. 59).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**


 


In stemming komt de motie-Kant (29200-XVI, nr. 60).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**


 


In stemming komt de motie-Kant/Schippers (29200-XVI, nr. 61).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**


 


In stemming komt de motie-Kant/Schippers (29200-XVI, nr. 62).


 


De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH