Media volgen kritiekloos Gezondheidsraadrapport

Als je de kranten van vandaag doorneemt krijg je de indruk dat de pers, ondanks de slagen om de arm die er in het rapport worden gehouden, klakkeloos de conclusies van het Gezondheidsraadrapport overneemt. De cijfers worden als vaststaande feiten in de koppen van de diverse artikelen geplaatst en, om een en ander nog dikker aan te zetten, wordt in heel veel gevallen slechts ondersteunend commentaar van CAN opgenomen. Van enige oppositie in de samenleving (of van twijfel aan de kwaliteit) lijkt geen sprake te zijn.


De argeloze lezer van al die krantenverhalen moet het, zeker na de Stivorospotjes, nu wel zeker weten: meeroken is zó gevaarlijk dat je zelfs drie uur nadat een roker in een kamer heeft zitten roken, je ter plaatse dood kunt neervallen. Omgevingsrook als gevaarlijkste stof op aarde..


Gelukkig zijn er ook nog commentatoren die het hoofd koelhouden, zoals in dit commentaar bij Elsevier.Uche, uche, uche


Nieuw rapport neemt onduidelijkheid over de gevaren van het passief roken niet weg

Simon Rozendaal


Ogenschijnlijk is de studie van de Gezondheidsraad over de gevaren van meeroken stevig. Als je het persbericht leest, lijkt er geen twijfel mogelijk: inademen van andermans tabaksrook veroorzaakt duizenden sterfgevallen door hartaanvallen, honderden gevallen van longkanker en tienduizenden luchtwegaandoeningen bij kinderen. Bij bestudering van het rapport slaat de twijfel toe. De doden zijn schattingen, gebaseerd op vermoedens, aannamen en theorieën. Van belang is dan hoe de deskundigen omspringen met onzekerheden. Immers, lang niet alle medici vinden passief roken erg riskant. Ter illustratie: volgens een recent rapport veroorzaakt meeroken geen longkanker maar beschermt er juist tegen.

De Gezondheidsraad noemt de tegendraadse studies wel, maar gaat er nauwelijks op in en bestempelt ze als niet ‘overtuigend’. In dit opzicht overtuigt het rapport zelf niet. Zouden ze bij de Gezondheidsraad de wetenschappelijke literatuur wel in de gaten houden? Onlangs stond in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Science’ een artikel over de theorie dat giftige stoffen in geringe concentraties een beschermend effect zouden hebben, bijna als een vaccin. Geen letter daarover in dit rapport.

Ook zou je verwachten dat de risico’s van passief roken in perspectief worden geplaatst. Volgens de Gezondheidsraad veroorzaakt meeroken een extra risico van 20 procent voor longkanker en 20 à 30 procent voor hartaandoeningen. Om dat goed te kunnen beoordelen wil je die cijfers vergelijken. Is meeroken bijvoorbeeld minder gevaarlijk of gevaarlijker dan het dagelijks drinken van een glas cola, om maar wat te noemen. Niets van dat alles in het rapport. Jammer. Juist bij een onderwerp dat zo gepolitiseerd is als de strijd tegen het roken en waar zoveel zeloten actief zijn, was dit een kans om alle onzekerheid de wereld uit te helpen. Dat is niet gebeurd.


Bron: Elsevier

Overigens gaf de voorzitter van de Gezondheidsraadcommissie gisteren tijdens Barend & Witteman toe, dat het tijdstip van publicatie zó gekozen was dat het een maximaal effect zou hebben op de behandeling in de Tweede Kamer morgen van de VWS voorstellen inzake de rookvrije werkplek. Daarmee wordt de claim als zou de Gezondheidsraad onafhankelijk zijn de grond in geboord. Door de belangen van VWS te dienen blijkt de nauwe verbondenheid van de Gezondheidsraad met de anti’s op het ministerie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH