Lysenkoisme

De anti-rokenkruistocht heeft de moderne wetenschap gereduceerd tot een soort Lysenkoisme.


Lysenko was onder Stalin een van de topideologen die stelde dat de omgeving direct de genen kon beïnvloeden. Deze opvatting, die rechtstreeks inging tegen de opvattingen van Mendel, dat genen alleen bij toeval kunnen muteren, verklaarde alle andere opvattingen over genetica onwettig en liet mensen met afwijkende meningen oppakken, opsluiten en fusilleren (met de zegen van de partij en oom Joseph). Mendelisme was volgens de Partij klassevijandige bourgeoiswetenschap en dus helemaal fout.


Enorme sommen geld en niet objectieve overheidseisen bepalen heden ten dage de opzet van onderzoek, de manier van gegevensverzamelen en de interpretatie van de resultaten die tot ‘correcte’ antwoorden moeten komen. Van de algemene opvattingen afwijkende meningen over dat door de grote belangen bepaalde correcte antwoord worden afgestraft door het intrekken van fondsen en daarmee broodloos maken van de betreffende wetenschapper. Tabaksrook wordt in deze “correcte” visie gezien als een magische substantie, die in staat is de basiswetten van de natuurkunde te omzeilen en in staat is bij een tegenwind van 12 Beaufort onschuldige kinderen te bereiken.


Met geld kun je je onderzoeksresultaten de media ingooien via websites die je laten betalen voor het publiceren van nieuws. Deze annonceringen worden daarna, zonder dat er sprake is van een fatsoenlijke beoordeling door medewetenschappers (peer review), klakkeloos overgenomen door de ‘normale’ media. Een jaar later worden dan de duidelijk afgezwakte resultaten van dat onderzoek wél in de officiële wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, maar dan is het feitelijke kwaad al geschied.


Oprechte wetenschappers blijven brodeloos tenzij ze zich aanpassen aan het heersende ‘correcte’ regime, hoe eerlijk en objectief hun normale onderzoek ook zou zijn geweest.


Deviante wetenschappers hebben het niet makkelijk. Ze stuiten tegen collega’s op die hun mond niet open durven te doen bang om de financiering voor het eigen onderzoek te verliezen. Mensen als Michael Siegel, die hun mond open durven te doen, blijven hierdoor een roepende in de woestijn. Hoewel ze weten dat ze door veel collega’s stilletjes worden gesteund, wordt op hun hoofd de gal van de profiteurs van de heersende wetenschappelijke doctrine uitgestort uitmondend in complete uitstoting uit de medische gemeenschap.


Wanneer wordt er een einde gemaakt aan deze dictatuur van de derde geldstroom in onderzoek? Wanneer wordt wetenschap weer objectief en niet gestuurd door de financiële en commerciële belangen van de industrie?


En duidelijk een gevolg van deze situatie: wanneer komt er een eind aan het op basis van valse wetenschappelijke gegevens onderdrukken van hele bevolkingsgroepen zoals rokers en drugsverslaafden?


De Lysenko van Stalin heet tegenwoordig Big Pharma…..


You can’t trust the drug ‘experts’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH