Klink antwoordt op consultatieronde

Tijdens de vorige behandeling van de tabakswetvoorstellen van minister Klink in de Commissie VWS werd een consultatieronde gevraagd over de voorstellen. Belangstellenden mochten hun mening geven aan de Comissie over de plannen. Ook Forces Nederland reageerde daarop met een reactie van acht pagina’s.


Vandaag verscheen het antwoord van de minister op de zevenentwintig reacties die waren ontvangen. Hij is niet bereid veel water bij de wijn te doen hoewel dat hij nu toegeeft dat in de rookruimte in cafe’s ook andere activiteiten mogen plaatsvinden en dat onder parasols gerookt mag worden. Maar hij weigert in te gaan op meer fundamentele vragen die gesteld zijn en die het rookverbod zelf ter discussie stellen. Zo geeft hij bijvoorbeeld geen antwoord op onze vraag waarom de drie Nederlandse rokersorganisaties niet geraadpleegd zijn (terwijl hij een enorme lijst opsomt van anti-rokenorganisaties die bij de voorbereiding waren betrokken) of gaat hij in op de door de antirokenlobby bijgedragen drogredenen voor een rookverbod.

Fundamentele kritiek is niet meer gewenst volgens de minister:


… wijs ik erop dat er ook reacties zijn binnengekomen (van
organisaties en individuen) die het rookvrij worden van de horeca als zodanig
ter discussie stellen. Gelet op de besluitvorming in de ministerraad en de
uitkomst van het algemeen overleg op 3 juli ga ik hier op deze laatste categorie
reacties niet in.


[…]


Steunbetuigingen zijn afkomstig van onder meer de volgende organisaties:
de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst
(KNMG), Nederlandse Hartstichting, Clean Air Nederland (CAN), Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), FNV Horecabond, Astma Fonds,
SOA Aids Nederland, KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie, STIVORO, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en
Gezondheid Pharos, NIGZ, GGD Nederland, Onderzoeksinstituut CAPHRI te
Maastricht, Vakgroep Gezondheidsbevordering van de GGD- en in Nederland en de
Nederlandse Public Health Federatie (NPHF).


Even verderop betoogt hij op basis van deze steun:


Ik ben blij dat de overgrote meerderheid van de partijen die
hebben gereageerd op uw verzoek hun steun uitspreken voor het kabinetsbesluit,
pleiten voor een snelle invoering zonder verdere vertragingen en voor
eenduidigheid in de regelgeving. Hieruit blijkt dat Nederland klaar is voor een
rookvrije horeca.


Het draagvlak wordt dus, volgens de minister, voornamelijk bepaald door
de anti-rokenlobby. De gewone burger of de rokers zelf tellen blijkbaar niet
meer mee.


Onder meer de volgende organisaties hebben vraag- of
kritiekpunten: Platform Verkooppunten Tabak (PVT), Raad van de Centrale
Ondernemingsorganisaties (RCO), Stichting Forces Nederland, Stichting
Rokersbelangen (SRB), Partij tegen Betutteling (voorheen Rokerspartij),
Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals/Belangenvereniging Dance, Stichting
Sigarettenindustrie (SSI)/Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie (VNK), NSO
brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel, Landelijke Belangenvereniging van
Tabakdistributeurs (LBT Nederland), Nederlandse Vereniging voor de
Sigarenindustrie (NVS) en Koninklijk Horeca Nederland (KHN).


[…]


De hoofdpunten van kritiek zijn dat:
 1. de ontwerpbesluiten ‘verder’ gaan dan hetgeen besproken is tijdens het
  AO op 3 juli;

 2. voorzover de ontwerpbesluiten verder gaan, de betrokken organisaties
  niet zijn geconsulteerd, en;

 3. sommige wijzigingen tot onduidelijkheid leiden, onuitvoerbaar zijn of
  ondernemers op kosten jagen.

[…]


RCO, SSI/VNK, Stichting Forces Nederland en NVS menen dat deze
tekstuele aanpassing ook een inhoudelijke wijziging/aanscherping beoogt.


Dit is niet zo. Deze partijen leiden hier ten onrechte uit af
dat bijvoorbeeld het nuttigen van een consumptie in een rookruimte niet zou
mogen. Met het woord ‘uitsluitend’ wordt verduidelijkt dat bedoelde ruimte
alleen bestemd is om er – even – te roken. Het kan dus niet zo zijn dat een
‘gewone’ werkplek met bureau en pc wordt omgedoopt tot een rookruimte. Voor de
horeca betekent dit dat er van bediening geen sprake kan zijn. Er is dus niet
mee bedoeld dat een roker in de rookruimte niet zijn – zelf mee naar binnen
genomen – kopje koffie zou mogen nuttigen of een krant zou mogen lezen. Als de
term ‘uitsluitend’ verwarring oplevert, zal ik deze in de besluiten vervangen
door de bestaande term ‘speciaal’.


We zijn benieuwd of de commissie VWS, die op 10 oktober hierover
vergadert, dit antwoord van de minister accepteert. Wij zijn er in ieder
geval allesbehalve gelukkig mee.Antwoord van minister Klink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH