Klap voor sport- en praatclubs

(bron: www.parool.nl 22/09/2003)DEN HAAG – Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport draait de subsidiekraan dicht. Honderddertig subsidies aan instellingen worden helemaal beëindigd. De bijdragen aan alle overige instellingen worden tien procent gekort, aldus minister Hans Hoogervorst vandaag. In totaal bezuinigt hij ruim 130 miljoen euro.


De Amsterdamse discussiecentra De Balie en De Rode Hoed verliezen hun volledige subsidie van respectievelijk 184.238 en 102.502 euro.

Tientallen subsidies gericht op het algemeen functioneren van sportbonden en voor landelijke jeugdorganisaties, verdwijnen volledig. Dit betekent bijvoorbeeld dat de korfbalbond zijn jaarlijkse subsidie van ruim 450.000 euro dit jaar voor het laatst krijgt en dat het Landelijk Bureau Scouting Nederland de subsidie van ruim een miljoen euro moet inleveren. De helft van het geld dat bespaard wordt op de sportbonden en jeugdorganisaties zal worden gebruikt voor lokaal jeugd- en sportbeleid.

Het Verwey-Jonker Instituut, dat op dit moment een Kamercommissie helpt bij een onderzoek naar de effecten van het integratiebeleid, wordt dertig procent gekort. Dit jaar krijgt het instituut nog meer dan 1,5 miljoen.

Ook het Trimbos-instituut, dat zich bezighoudt met verslavingszorg, ziet eenderde van de subsidie van jaarlijkse bijna vijf miljoen euro verdwijnen. De Stichting Joods Maatschappelijk Werk (1,8 miljoen euro) krijgt in de toekomst niets meer van VWS. Ook de Orde van Medische Specialisten, nu nog goed voor 3,4 miljoen subsidie, loopt harde klappen op. De subsidie wordt volledig stopgezet. Het Rode Kruis levert vier ton aan subsidie in.

De ombudsman levert zijn totale subsidie van ruim drie ton in. Hetzelfde geldt voor de Landelijke Huisartsen Vereniging (113.445 euro), de Landelijke Sinti Organisatie (ruim 85.000 euro) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (bijna 1,6 miljoen).

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) levert vooralsnog niet meer in dan de reguliere korting van tien procent van het subsidiebedrag van bijna 1,7 miljoen. Maar het ministerie wil de verantwoordelijkheid voor deze subsidie overdragen aan een ander ministerie. Als dat niet lukt kan de gehele subsidie alsnog geschrapt worden. Hetzelfde geldt voor het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (krijgt nu bijna 380.000 euro) en de Anne Frank Stichting (225.000 euro) en voor Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling.

Specifieke subsidies bedoeld om sport toegankelijk te maken voor iedereen, voor jeugdhulpverlening, maatschappelijke opvang en vrijwilligerswerk worden ontzien, omdat zij gericht zijn ‘op de meest kwetsbare groepen’, aldus het ministerie.

In een brief aan de Tweede Kamer noemen minister Hans Hoogervorst en staatssecretaris Clémence Ross de huidige subsidies ‘erg versnipperd’ en is er ‘nauwelijks samenhang’.

In het regeerakkoord stond al aangegven dat het ministerie van VWS 127 miljoen euro moet bezuinigen op subsidies aan organisaties in de zorg-, sport- en welzijnssector. In het nu gepresenteerde plan worden nog enkele miljoenen meer geschrapt. Dit biedt ruimte voor ‘herschikking van de prioriteiten’.

De organisaties die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de subsidie die ze nu verliezen, krijgen 2004 en 2005 een zogenoemde afbouwsubsidie.

Organisaties die te maken met (de herdenking van ) de Tweede Wereldoorlog worden relatief ontzien.


Een greep uit de lijst van instellingen die hun volledige subsidie van het ministerie van VWS zien verdwijnen:

– CNV Jongerenorganisatie (584.926 euro)
– Leger des Heils, afdeling Jeugd- en Jongerenwerk (87.390)
– YMCA (235.403)
– Stichting Belangenvereniging Nederlandse Dove Jongeren (87.390)
– Federatie van Klootschieters en Kogelwerpers (23.784)
– Gay & Lesbian Switchboard (34.034)
– Biljartbond (270.163)
– Jeu de Boules Bond (95.331)
– Hockeybond (638.689)
– KNVB (657.235)
– Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (95.762)
– Stichting Alcoholpreventie (120.596)
– Pinkster Jeugd Beweging (87.390)
– Stichting Maatschappelijke Dienstverlening tbv Kermisexploitanten en Circusmedewerkers (62.541)
– Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers (66.010) Paost712 meent: toch vreemd dat wel de Stichting Alcoholpreventie de volledige subsidie moet inleveren en dat de Anti-Roken club(je)s ontzien worden.Zou het in Den Haag nog steeds niet duidelijk zijn dat iemand met alcohol in het verkeer een (veel) groter risico is dan “2e hands rook” ???Wie weet kan de Stichting Rokersbelangen nu (eindelijk) een subsidie krijgen, bijvoorbeeld de bedragen die de Federatie van Klootschieters en het YMCA (totaal ruim € 259.000,= !!) krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH