Gezondheidsraad slaat door

In een medisch onderonsje van enkele specialisten uit de gezondheidssector, onder auspiciën van de Gezondheidsraad, is men tot de conlusie gekomen dat de gevolgen van meeroken voor de omstanders groter zijn dan tot nu toe aangenomen. In een artikel in Trouw wordt aangegeven dat men tot die conclusie is gekomen na bestudering van recent Amerikaans onderzoeksmateriaal.


Het rapport van de Gezondheidsraad is uitgebracht op het verzoek van het ministerie van VWS.


Het lijkt niet toevallig dat het rapport juist op het moment wordt uitgebracht dat de Tweede Kamer op het punt staat (a.s. woensdag) de voorstellen van VWS over de rookvrije werkplek te behandelen. De weerstand in de Tweede Kamer, maar ook in de maatschappij, tegen de voorstellen is groot.


Nog anderhalf tot twee maanden geleden gaf de Gezondheidsraad in een telefoongesprek met Forces aan dat het rapport ‘binnen vier weken’ aan het ministerie zou worden aangeboden. Het is nu enkele weken later geworden en dat komt wel fantastich goed uit voor de anti-rokers bij VWS.


Opvallend is de samenstelling van de ‘onafhankelijke commissie’ die dit advies heeft uitgebracht. De groep bestond, hoewel de problematiek van meeroken zowel medische als politieke kanten kent, alleen uit vertegenwoordigers uit de medische sector. De hedendaagse ideologie in die hoek is er een die fysieke gezondheid als een god behandelt en die zich niets gelegen laat liggen van door hun beleid veroorzaakte maatschappelijke of economische gevolgen. De medische sector is heden ten dage een subcultuurtje van functionarissen die kritiekloos achter de uitlatingen van hun eigen vakgenoten staan en zich niet meer afvragen wat de sector nu precies beweegt.


Dat blijkt wel uit het feit dat ze hun conclusies baseren op Amerikaans onderzoek, onderzoek waarvan we weten dat het grootste gedeelte gefinancierd wordt door belangengroepen als farmaceuten en door de Master Settlement Agreement gelden goed gefinancierde anti-rokengroepen. Kritiek op die onderzoeken is er slechts nog door financieel zieltogende rokersbelangenorganisaties, de tabaksindustrie is geheel monddood gemaakt. Als je meest machtige tegenstander feitelijk onschadelijk is gemaakt is het makkelijk van alles te beweren, dat je politieke doelstellingen ondersteunt.


De Gezondheidsraad pretendeert onafhankelijk te zijn maar is dat blijkbaar niet. Waarom hebben ze maatschappelijke groepen niet geraadpleegd? Waarom negeren ze grootschalige, 40-jarige onderzoeken zoals die afgelopen mei in het British Medical Journal werd gepubliceerd en waaruit geen enkel statistisch verband bleek tussen meeroken en longkanker en hart- en vaatziekten?


Het antwoord is politiek en niet medisch. Al in 1975 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie zichzelf beloofd het roken aan het begin van deze eeuw de kop te hebben ingedrukt. Het begint te dringen voor hun willen ze hun belofte waarmaken. En daarom worden de middelen rigoureuzer: het doel heiligt de middelen. Meeroken is het belangrijkste wapen om de doelstellingen te bereiken. Door rokers van moord op de medemens te beschuldigen kun je ze dwingen met roken te stoppen.


De gezondheidssector begint wel erg machtig te worden. Ondanks hun concentratie op fysieke gezondheid beginnen ze met een moreel meerderwaardigheidsgevoel steeds meer invloed uit te oefenen op de persoonlijke levenssfeer van de burger. Nu de rokers, straks de dikke mensen en de mensen die op tijd van een (alcoholisch) drankje willen genieten. Politiek doel: het verwijderen van elk genot uit de maatschappij?


Dat is pas gezond!


Het rapport zelf bevat overigens geen nieuwe informatie. Het somt de argumenten en onderzoeken op die al langer bekend zijn en door ons al eerder op de site zijn becommentariëerd.


Gezondheidsraad rapport
Artikel Trouw
Telegraaf artikel
Overzicht meeroken onderzoeken
Over wiegendood

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH