‘Geurkaarsen en luchtverfrissers geen probleem’

De Consumentenbond moet volgens de rechtbank in Den Haag zijn berichten van vorig jaar als zouden geurkaarsen en luchtverfrissers gevaarlijk zijn, publiek rectificeren. De rechter baseerde zijn uitspraak op onderzoeksrapporten van TNO, de Voedsel en Waren Autoriteit en het RIVM. De kankerverwekkende stoffen die vrijkomen, zoals benzeen en formaldehyde, leveren in dergelijke concentraties geen gevaar op volgens de onderzoeken…..


Hee, hier komt ons iets erg bekend voor: benzeen, formaldehyde, lage concentraties? Waren dat ook niet stoffen in tabaksrook?


Hier stinkt iets! Hier wordt met twee maten gemeten!


In de lijst van stoffen die vrijkomen bij de verbranding van geurkaarsen en het verstuiven van luchtverfrissers, zoals die door de Consumentenbond in haar onderzoek werden opgemerkt, staan dezelfde stoffen genoemd als die in tabaksrook aanwezig zijn. Stoffen als benzeen, formaldehyde en acetaldehyde staan in beide lijsten.  Tóch oordeelden de rechter en de onderzoeksinstituten dat deze stoffen in dergelijke lage concentraties niet giftig zijn.


Wanneer je dit argument gebruikt in de meerokendiscussie krijg je steevast een antwoord zoals door Minister Hoogervorst werd gegeven in vragen van kamerleden:


Vraag:


48. Voor vele luchtverontreinigende stoffen zijn door de wetenschap grenswaarden vastgesteld, en worden jaarmaxima en 24-uurs maxima opgegeven. Deze waarden, in combinatie met de tijdsduur van de blootstelling worden dan beschouwd als veilig.


Accepteert de minister het uitgangspunt dat er voor gevaarlijke stoffen een uiterste ondergrens bestaat waaronder sprake is van géén significant gevaar en erboven de mogelijke aanwezigheid van gevaar voor de gezondheid? Waarom kan dat niet ook gelden voor tabaksrook?


Antwoord minister:


Het is mij bekend dat ten aanzien van sommige gevaarlijke stoffen grenswaarden voor de blootstelling daaraan zijn vastgesteld; blijft de blootstelling onder die grenswaarde, dan wordt de blootstelling geacht aanvaardbaar te zijn. Voor de blootstelling aan tabaksrook gaat dit verhaal niet op. In 1990 stelde de Gezondheidsraad in zijn advies Passief roken: beoordeling van de schadelijkheid van omgevingstabaksrook voor de gezondheid vast dat omgevingstabaksrook (de Nederlandse vertaling van ETS) onder meer kankerverwekkend is, en dat voor de blootstelling aan ETS geen veilige ondergrens bestaat. Dit vloeit voort uit het feit dat tabaksrook een cocktail is van talrijke carcinogene en toxische bestanddelen en gassen.


Hm? Zijn de gassen die vrijkomen bij geurkaarsen en luchtverfrissers geen ‘cocktails van talrijke carcinogene en toxische bestanddelen’? Zou er daarom ook niet ‘geen veilige ondergrens’ moeten bestaan voor deze luchtverontreiniging?


Of is deze door veel anti’s gehanteerde opmerking over het ontbreken van een veilige ondergrens duidelijk totale anti-bullshit, iets wat wij altijd al beweerd hebben? De rechter en drie onderzoeksinstituten lijken ons daar nu in te steunen.


Hier wordt overduidelijk met twee maten gemeten. Maar de uitspraak biedt ook jurisprudentie voor een eventueel te voeren rechtzaak tegen de huidige tabakswet en de gehanteerde uitgangspunten daarin……


NRC: Bond zat fout met ‘gevaar’ geurkaars

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH