FDA: Grafische waarschuwingen ineffectief

De Europese Commissie overweegt invoering ervan en de Verenigde Staten hebben de wetgeving al bijna klaar: afschuwwekkende afbeeldingen op de verpakking van tabaksproducten moeten de huidige waarschuwingsteksten gaan vervangen.

Ze zouden beide beter moeten weten, zeker de VS. Het hoogste overheidsorgaan in de VS, de FDA, heeft namelijk nog niet zo lang geleden onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dat soort afbeeldingen en kwam tot de conclusie dat ze weinig, helemaal geen of juist het tegengestelde effect hebben dan het ontmoedigen van roken.

De analyse van de FDA voorspelt dat de grafische waarschuwingslabels het aantal rokers slechts met 0,088 procentpunt (minder dan 0,1 procentpunt) zal verminderen. Belangrijk is daarnaast om te constateren dat het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het effect de nul insluit, wat betekent dat het effect van de invoering van die labels niet statistisch significant van nul verschilt.

De analyse is gebaseerd op een vergelijking van het percentage rokers in de Verenigde Staten en Canada voor en na de implementatie van grafische waarschuwingslabels in Canada. De analyse houdt rekening met de invloed van verhoging van de accijnsen in Canada, die tegelijk ingingen. Volgens de analyse (‘Regulatory Impact Analysis‘) was er geen significant effect waargenomen van de grafische waarschuwingslabels op het percentage rokers in Canada, nadat gecorrigeerd werd voor de belastingverhoging.

Dr. Michael Siegel van de Universiteit van Boston, ontdekte nog meer bijzonderheden aan de analyse van de FDA:

 • De grootste verschuivingen in aantal rokers werden waargenomen direct na de invoer van de plaatjes op de verpakking. Enige tijd na de invoering verdween het effect geheel of keerde zelfs in het tegendeel: het percentage rokers steeg toen in Canada met 0,23% waardoor het positieve shock-effect van het begin werd gecompenseerd.
 • Als je het jaar 2009 buiten de analyse houdt blijkt het aantal rokers in Canada zelfs met 0,066% te zijn gestegen. Dus als het onderzoek een jaar geleden zou zijn uitgevoerd zou de FDA moeten hebben concluderen dat het aantal rokers door die waarschuwingen toeneemt.

Er blijkt dus alleen een tijdelijk schok-effect waar te nemen door de invoering van de grafische waarschuwingen. Op de lange termijn is er geen effect te zien.

Links: 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH