De dampersorganisatie ACVODA is een petitie gestart om de gelijke behandeling van dampen en roken bij nieuwe wetgeving te beëindigen.

An sich is dit een goede actie, ware het niet dat ze zich in de petitie krachtig afzetten tegen rokers. Zo schrijven ze in de kop van de petitie:

Roken is schadelijk voor de gezondheid. Jaarlijks sterven wereldwijd 8 miljoen mensen aan de gevolgen van het roken van tabak.

Hiermee accepteren ze impliciet de verdraaide cijfers die door de anti-rokenlobby worden rondgestrooid en helpen ze deze leugens te verspreiden. Dat is jammer van deze actie.

Als rokersorganisatie hebben we al eerder contact gezocht met ACVODA om via een open brief richting de regering de fanatieke plannen van staatssecretaris Blokhuis (‘preventieaccoord’) te veroordelen. We kregen daarbij nul op ons request:

Ondanks dat wij op veel punten dezelfde problematiek ervaren en veel punten in uw betoog onderschrijven, kunnen en willen wij niet de brief mede-ondertekenen. Acvoda is geen belangenorganisatie voor rokers en zou net als de minister het roken van tabak het liefst uit de maatschappij zien verdwijnen. Acvoda richt zich op het verstrekken van eerlijke en onafhankelijke informatie over alternatieven. Onze doelgroep is dan ook meer de roker die wil stoppen/overstappen en de reeds gestopte/overgestapte ex-rokers

Dampers en rokers hebben dezelfde fanatieke tegenstanders wereldwijd, alleen vechten de rokers al veel langer tegen deze vijanden en kennen ze deze tegenstanders en hun methoden en belangen al tientallen jaren. We kennen hun zwakheden, leugens en junk science. En dus ook hoe deze belangen te bevechten.

Zo is het overduidelijk dat de anti-rokenlobby zwaar gesteund wordt door de farmaceutische nicotinefabrikanten omdat deze baat hebben bij de hetze tegen rokers, maar ook die tegen dampers. E-sigaretten zijn immers directe concurrenten van hun eigen nicotineproducten en hun frontgroepen en personen in de anti-rokenlobby helpen hun graag om de e-sigaretten sterk tegen te werken. Het is diezelfde anti-rokenlobby die ook staatssecretaris Blokhuis influisterden bij de opstelling van het ‘preventieaccoord’. Dampers én rokers zijn niet bij de overleggen uitgenodigd, hoewel die de grootse belanghebbenden zijn bij een evenwichtige regelgeving.

In deze maatschappij moet plaats zijn voor dampers én rokers. Het gaat om het hogere belang van keuzevrijheid en de bestrijding van betutteling.

Via deze weg willen we daarom ACVODA nogmaals oproepen de krachten te bundelen met de rokersbelangenorganisaties in Nederland om samen de heilloze ontwikkelingen op dit gebied te bestrijden.

Samen zijn we sterker!

3 thoughts on “Dampers petitie

 1. Acvoda is een belangenorganisatie voor consumenten die zich inzet voor het voor consumenten beschikbaar houden van zogenaamde Harm Reduction producten, waarbij wij propageren dat de e-sigaret (of het dampen zo u wilt) het meest succesvolle Harm Reduction product is. Dit doen wij voornamelijk door feitelijk juiste informatie over Harm Reduction producten zo breed mogelijk uit te dragen en beschikbaar te stellen.
  De groep consumenten die wij vertegenwoordigen bestaat voor het overgrote deel uit mensen die na een vaak jarenlange vruchteloze strijd middels de e-sigaret van hun ongezonde rookverslaving zijn afgekomen.
  U beticht ons in uw artikel van het erkennen en verspreiden van de leugen dat jaarlijks 8 miljoen vroegtijdig sterven aan de gevolgen van het roken. Het is een feit dat wij die cijfers niet kunnen controleren en wellicht zijn het er in werkelijkheid meer of minder. Het feit blijft echter dat roken onmiskenbaar schadelijk is voor de gezondheid van de gebruiker. Dat feit moge inmiddels genoegzaam door vele onafhankelijke onderzoeken bewezen geacht worden. Als organisatie zetten wij ons niet af tegen het roken van tabak, maar hopen wij dat tabaksrokers op basis van feitelijk juiste informatie weten dat er veiligere alternatieven zijn voor het roken van tabak. Welk product de consument op basis van deze informatie uiteindelijk verkiest om te gebruiken, daar vellen wij geen oordeel over.
  Dat gezegd hebbende hopen wij echter dat het roken van tabak door de keuzes van de consument gaat behoren tot een item in geschiedenisboeken.
  Onze vijanden, zoals u ze beschrijft (wij betitelen ze liever als tegenstanders van onze zienswijze), zijn inderdaad vaak eender, maar dat feit is voor ons onvoldoende grondslag om te streven naar een gezamenlijke strijd. De doelen die wij ons gesteld hebben werken te sterk af van de uwe en zijn naar onze mening niet verenigbaar. Acvoda wil op generlei wijze geassocieerd worden met het streven naar het beschikbaar houden van een voor de gezondheid schadelijk product. Dat wij verschillen van mening over de mate van schadelijkheid doet daar niets aan af.

  Daarom zullen wij dan ook wederom geen gehoor geven aan uw oproep tot het bundelen van onze krachten. Dat laat onverlet dat wij u alle succes toewensen in de strijd om uw doelen gerealiseerd te krijgen.

  1. Beste Rob,
   De tegenstellingen tussen onze organisaties zijn veel kleiner dan je beweert. Wij zijn helemaal voor het gebruik van e-sigaretten als middel om met roken te stoppen. Als je wíl stoppen raden we dat iedereen aan. Ze zijn veel werkzamer dan de nicotineproducten van de farmaceutische producenten omdat het weinig afdoet van het beleven van roken. Een pilletje slikken lijkt in de verste verte niet op datgene wat er gebeurt bij roken, de handelingen die je verricht.
   Waar wij blijkbaar verschillen is het uitgangspunt dat wij rokers de vrijheid laten om door te roken en dat we geen goddelijke opdracht zien in het terugdringen van roken in de wereld. Voor ons is roken een persoonlijke keuzevrijheid voor volwassen mensen. Aan het gladstrijken van statistieken hebben wij geen boodschap.
   Onze ervaring in de laatste decennia is dat het geen zin heeft om zoete broodjes te bakken met de anti-rokenlobby. De belangen/krachten achter die lobby zijn te sterk om daar gevoelig voor te zijn. Vraag Philip Morris maar die zich op een gegeven moment ook hebben geconformeerd aan de meeroken-leugen, hoewel ze wisten dat dit een resultaat was van neponderzoek, gefinancierd door de farmaceutische nicotineindustrie en haar frontgroepen.
   We vinden het jammer dat jullie (en dampersgroepen internationaal) hier zo in staan. In onze visie is deze instelling een doodlopende weg die weinig zal opleveren. Je moet de drijvende krachten achter de hetze aanpakken, niet de waterdragers.

   1. Zoals reeds gezegd wijkt uw visie en doelstelling te zeer af van de onze. Wij hebben geen, zoals u het betitelt, goddelijke missie om mensen van het roken af te helpen. Iedereen mag kiezen wat hij of zij wil. Wij willen echter geen enkele bijdrage leveren aan de instandhouding van een dergelijk product,aar werken die instandhouding evengoed niet tegen.

    Wij zijn van mening dat wij samen met de internationale dampgemeenschap moeten vechten voor het voor de consument beschikbaar houden van damp-apparatuur, waarbij elke associatie met het roken van tabak vermeden dient te worden.
    Welke visie op deze strijd de juiste zal zijn, die van u of die van ons, dat zal de tijd ons leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH