Consultatieronde nieuwe tabakswetvoorstellen

Vandaag werd in de Staatscourant een oproep van de Commissie VWS gepubliceerd waarin belangstellenden worden opgeroepen commentaar te leveren op de nieuwe voorstellen van Minister Klink. De reacties moeten vóór 21 september binnen zijn op cie.vws@tweedekamer.nl.


In de bijlagen bij dit bericht zijn links opgenomen naar de voorstellen van de minister. Wij roepen iedereen op om commentaar te leveren op deze extreme voorstellen.Besluit Commissie VWS van 12 september:tweetal ontwerpbesluiten op basis van de Tabakswet (aangehouden tijdens vergadering van 5-9-2007)


brief van de minister van VWS d.d. 31 juli 2007 (22 894, nr. 132)


De minister wordt verzocht vóór 1 oktober a.s. de Kamer een brief te zenden waarin dient te worden ingegaan op de uitvoering van de in de motie Joldersma/Wiegman (30 800 XVI, nr. 161) opgenomen elementen, voorzien van zijn uiteindelijke voorstel en het voorziene invoeringstijdpad per 1 juli a.s. Er zal een a.o. worden gehouden over de AMvB’s, rekening houdend met mogelijke fatale data. Tevens zal er een oproep in de Staatscourant worden geplaatst voor een schriftelijke consultatie. De uitkomsten hiervan zullen aan de minister worden verzonden met verzoek om een reactie vóór het te houden a.o.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH