Werkloze rookplek?

De gemiddelde bedrijfscultuur zal komend jaar een zware test moeten doormaken. De overheidsbemoeienis met de gang van zaken in een bedrijf schakelt dan weer een tandje hoger. De rookloze werkplek (of werkloze rookplek?) moet dan worden ingevoerd.


Volgens STIVORO, samen met het ministerie van VWS de grote gangmaker achter dit concept, zal de invoering voor bedrijven grote voordelen hebben en ‘de problemen tussen rokers en niet-rokers verminderen’.


Maar is dat ook zo?


Dat is inderdaad de vraag. Ervaringen in de VS en Canada hebben geleerd dat er de nodige nadelen zitten aan invoering van de rookloze werkplek. Nadelen, die zich op meerdere terreinen bevinden: sociaal, psychisch en economisch. Of de winst op het gebied van de volksgezondheid, die daar tegenover zou moeten staan, zo groot is, valt ook nog te betwijfelen.


Allereerst de sociale problemen. Rokers worden door het concept gedwongen, voor het tussendoor genieten van een peukje, de werkplek te verlaten en zich óf naar een stinkend rookhol te begeven of zich buiten te vervoegen. Vele bedrijven zoeken ook hun toevlucht tot rookcabines, kleine bushokjes, die voorzien van een goede ventilatie, een klein aantal rokers de kans bieden droog en warm van hun sigaretje te genieten. Dat is althans de bewering van de anti-rokers en de verkopers in deze snelgroeiende markt. In de praktijk zul je zien dat het sociale effect er een is van stigmatisering. Rokers worden, binnen of buiten, als groep te kijk gezet. Ze kunnen precies in de gaten worden gehouden en iemand die te vaak naar de rookcabine vertrekt wordt door collega’s al gauw als klaploper betiteld. Rokers die naar buiten worden verwezen voor hun sigaretje zullen al snel samenscholen op vaste plaatsen waar de hoeveelheid peuken op de grond snel zal toenemen en, indien het bedrijf in een bewoonde buurt staat, de omgeving last zal krijgen van geluidshinder.


Ook psychisch zal er de nodige schade worden aangedaan. Onderzoekingen hebben aangetoond dat mensen die lange tijd onder druk worden gezet, eerder last hebben van depressies en andere stressverschijnselen. Rokers, die hun normale gedrag niet meer kunnen vertonen tijdens het werk, gaan zich makkelijker ziek melden. Stress is de oorzaak van 80% van de doktersbezoeken bleek recent uit een inventarisatie. Dat percentage zal de komende jaren wel gaan oplopen.


Economische effecten zijn er niet alleen voor de horeca, mocht de Tabakswet daar ook toegepast gaan worden. Het blijkt in de VS dat de productiviteit van rokers door de maatregelen sterk kan afnemen. Door het regelmatig verplicht verlaten van de werkplek loopt het aantal improductieve uren op. Het sigaretje dat normaal werd genoten terwijl men doorwerkte moet nu zonder te werken worden geconsumeerd.


Verder blijkt dat rokers zich beter op hun werk kunnen concentreren als ze de mogelijkheid hebben te roken tijdens dat werk. Dus productiviteitsverlies vindt ook plaats door verminderde concentratie op het werk.


Wordt de volksgezondheid nu zoveel geholpen met deze maatregelen? Wat men denkt te winnen aan de ene kant wordt al snel teniet gedaan aan de andere kant. Zélfs op gezondheidsgebied. Rokers die dagelijks buiten moeten staan zijn eerder verkouden of doen eerder griep op. De verhoogde stress, zoals hierboven beschreven, is ook niet bevorderlijk voor de gezondheid.


Al deze nadelen worden veroorzaakt door invoering van een rigoureus concept als de rookloze werkplek. Alternatieven waarbij de nadelen worden geminimaliseerd zijn er niet. De anti-rokenbeweging is hard, keihard en geeft geen millimeter toe hoewel er goede alternatieven voor de hand liggen. Inrichten van aparte kamers voor rokers en niet-rokers is bijvoorbeeld een alternatief dat twee jaar geleden nog door Minister Borst als alternatief werd gezien maar in de huidige plannen wordt uitgesloten.


Deze dwingelandij van de overheid zal grote problemen in de bedrijven gaan veroorzaken, met name in het midden- en kleinbedrijf. Immers daar zijn de onderlinge verstandhoudingen veel directer dan in het grootbedrijf, dat zonder veel problemen de rookloze werkplek heeft ingevoerd. Juist in het midden- en kleinbedrijf is het ‘samen komen we er wel uit’ veel makkelijker te realiseren. Deze maatregel laat weer eens zien dat de wetgever vooral de grote bedrijven in het hoofd heeft bij haar regelgeving en het MKB, dat het leeuwendeel van de werknemers kent in Nederland, geheel qua cultuur en unieke mogelijkheden over het hoofd ziet.


Bron: Rivierenland Business

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH