Wereldrokersdag 2002

FORCES International en alle daaraan verbonden organisaties
en supporters zijn er trots op om de viering van de tweede Wereld Rokers Dag op
12 oktober 2002 aan te kondigen. Het is een dag, gewijd aan de rokers, aan roken
en, in het bijzonder, aan het promoten van tolerantie voor wat betreft de
persoonlijke lifestyle keuze.


“Het is een idee dat al veel eerder uitgevoerd had moeten worden,” zegt Enoch
Ludlow, President van FORCES -USA, de Amerikaanse afdeling van FORCES, een
internationale organisatie die de rokers verdedigt en die het gebruik van
correcte wetenschap promoot als het gaat om het maken van beleid. “Rokers worden
binnenkort vervolgd, uitgesloten van de arbeidsmarkt en zijn niet langer meer
welkom in overdekte gelegenheden en soms zelfs in parken. Nog steeds zijn we
jullie buren en familieleden. Het publiek moet daar eens aan herinnerd worden en
ermee beginnen deze ongerechtigheid een halt toe te roepen.”


Wereld Rokers Dag is een van het steeds toenemende aantal inspanningen om
deze ver uitgeschoten trend van discriminatie, op basis van twijfelachtige
onderzoeken, te beëindigen. Deze onderzoeken en anti-rook campagnes worden wél
door de roker betaald en creëren een vijandige sfeer voor vele miljoenen
inwoners.


Gezondheidsbeleid waarin discriminatie en repressieve wetgeving een
prominente rol spelen, is begonnen in de Verenigde Staten. Het is daar zo ver
doorgevoerd dat zelfs roken in de open lucht op een aantal plaatsen verboden is
en dat rokers vaak een baan wordt geweigerd.


Wie zullen het volgende slachtoffer zijn? Het ligt voor de hand dat dat de
mensen met overgewicht zullen zijn. De advocaten in de VS staan al klaar om
dezelfde technieken, die succesvol bleken tegen de tabaksindustrie, in te zetten
tegen de voedselindustrie. Doel? De eigen portemonnee! 


Globalisatie van zulk gezondheidsbeleid betekent dat rokers in andere landen
nu tegen dezelfde bedreigingen aan lopen.


“Hoewel de situatie voor de rokers hier in Nederland gelukkig nog niet
dezelfde angstvallige vormen heeft aangenomen als in de Verenigde Staten, kunnen
we beter nú handelen voordat we in Amerikaanse toestanden verzeild raken. De
eerste tekenen van die aanpak zijn al prominent aanwezig, alleen realiseren de
rokers zich helaas nog onvoldoende wat hun boven het hoofd hangt. Deze dag moet
ons helpen die boodschap over te brengen.” zegt Wiel Maessen, President van
FORCES Nederland.


Een heel belangrijk wapen voor die actie is het zogenaamde “passief roken” –
het idee dat rokers de gezondheid en het welzijn van anderen in gevaar
brengen.


“Het is nog nooit bewezen, maar het speelt wel een sleutelrol in het creëren
van hysterie. Wereld Rokers Dag is de perfecte gelegenheid om de meerookfabel
aan het licht te brengen en te eisen dat organisaties die zich bezig hebben
gehouden met corrupte wetenschap en het onderdrukken van eerlijke wetenschap,
weer op integere wijze verder gaan.” zegt Gian Turci van FORCES Italië en CEO
van Forces International.


Vijf eeuwen geleden is Roderiguo de Jerez, een bemanningslid op Christopher
Columbus’ reis naar de Nieuwe Wereld, direct gearresteerd door de Spaanse
Inquisitie toen hij een rokertje opstak in Europa. Vandaag de dag staan rokers
alweer buiten de wet. Maar op de 12e oktober, de dag waarop de
expeditie van Columbus de Nieuwe Wereld bereikte, zijn het de rokers die de
maatschappij zullen vragen de aloude tolerantie weer op te brengen die mensen
tegenover elkaar dienen te betonen!


Website: www.worldsmokersday.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH