Weerstanden tegen Tabakswet

Voor wie mocht denken dat de tabakswet in al zijn extremiteit overal wordt toegepast laat een artikel in Trouw zien dat er nog steeds verzetshaarden zijn. Lang niet altijd halen die de pers, zoals bij dit bedrijf, maar nog steeds wordt er in heel veel bedrijven flexibel met de wet omgesprongen.


Tolerantie en onderling overleg zijn in Nederland gelukkig nog steeds niet verdwenen…..


De moeder van een werkneemster van Paswerk in Cruquius, werkvoorzieningschap voor mensen met een arbeidshandicap, eist voor haar een rookvrije werkomgeving.


Paswerk kreeg sinds maart meerdere boetes opgelegd wegens het overtreden van de Tabakswet. Maar het bedrijf heeft nog geen maatregel genomen. Er werken 1300 mensen. De moeder overweegt Paswerk voor de rechter te dagen. Volgens directeur Linde Maas van Paswerk wordt in het bedrijf gezocht naar oplossingen.


Nienke Hora Adema (29) heeft een longziekte en is verstandelijk gehandicapt. Volgens haar arts loopt ze het risico op een fatale aandoening aan de luchtwegen in een rokerige omgeving.


De vrouw moet tijdens haar werk dagelijks door rokerige ruimten. De kantine is opgesplitst in delen voor rokers en niet-rokers, maar beide delen staan in open verbinding met elkaar. ,,Er is nergens een plek voor de niet-rokers om tijdens de pauzes rookvrij te zitten”, aldus Nienke’s moeder, Femke Hora Adema.


Ze heeft de bedrijfsleiding herhaaldelijk gevraagd om maatregelen. Toen dat geen effect had, besloot Hora Adema in februari een klacht in te dienen bij de Voedsel- en Waren Autoriteit. De VWA is belast met handhaving van de Tabakswet.


De VWA achtte na inspectie de klacht van de Paswerk-werkneemster gegrond. In maart schreef de dienst Hora Adema dat er ‘passende maatregelen’ waren genomen. Volgens directeur Maas is er ‘een boete’ opgelegd. VWA zegt dat er meer boetes zijn uitgedeeld. ,,Het bedrijf is elke drie maanden opnieuw gecontroleerd en er is telkens een nieuwe boete opgelegd. Andere sanctiemogelijkheden heeft de VWA niet”, aldus een woordvoerster. De boetes lopen in hoogte op tot 2400 euro per overtreding.


Artikel Trouw


Typisch is ook de reactie van een lezer:


Ik wil aanhaken op de bewering van Carla Burgh dat meeroken niet gevaarlijk zou zijn. De hele discussie is juist op gang gekomen door recent onderzoek dat aantoont dat meeroken wel degelijk schadelijk is. Het lijstje wordt alleen maar langer: je kunt er longkanker van krijgen net zo goed als rokers, meer en ergere asthma aanvallen, meer long infekties, en zelfs hartklachten net als rokers. Kinderen van rokende ouders lopen groei achterstand op en de laatste berichten zijn dat ze ook achterstand met lezen en rekenen op school kunnen oplopen. En die achterstand aan gezondheid en IQ dragen ze een heel leven met zich mee. In Amerika is nu een trend op gang dat ouders op de stoep voor het huis staan te roken; kinderen binnen aan rook blootstellen is niet meer geaccepteerd. Denk daar maar eens even over na. Ik vind dat dat bedrijf veel harder aangepakt moet worden. Gewoon helemaal rookvrij, iedereen naar buiten waar het geen kwaad kan. Is dat nou zo moeilijk?


Deze persoon heeft blijkbaar nog steeds niet in de gaten waar het bij het anti-rookbeleid allemaal om draait. De meeroken-fabel is met veel farmaceutisch geld en moeite in de wereld gebracht om in staat te zijn mensen tot stoppen met roken (en farmaceutische nicotine) te dwingen, door ze het leven onmogelijk te maken….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH