Wat zijn die horeca onderzoeken eigenlijk waard?

Er wordt door de anti-rokenorganisaties heftig geschermd met onderzoeken die zouden bewijzen dat rookverboden in de horeca geen economische schade zouden aanrichten. Nog recent bracht Stivoro met veel verve het volgende persbericht naar buiten:


Een rookvrije horeca kost geen banen in die branche. Dat is de conclusie van vooraanstaande onderzoekers uit de Verenigde Staten en Australië. In sommige gevallen levert het zelfs werkgelegenheid op. Tot deze conclusie komen wetenschappers na een kwaliteitsanalyse van 90 onderzoeken die wereldwijd verschenen over de economische effecten van rookvrije horeca voor die branche. De onderzoekers concluderen dat maatregelen om personeel en bezoekers in de horeca te beschermen tegen omgevingstabaksrook geen negatieve economische gevolgen hebben. Deze conclusie is in tegenstelling tot claims uit de horeca branche. Volgens STIVORO blijkt hiermee dat het werkgelegenheidsargument op een mythe berust.


Forces Nederland haalde de gegevens van een groep Australische onderzoekers (VicHealth) naar een database en deed haar eigen kwaliteitsanalyse. Het valt nogal tegen met de kwaliteit van die onderzoeken vonden wij. Op basis van deze onderzoeken, waarvan de meeste door de anti-organisaties zelf werden uitgevoerd, beleid baseren is een hachelijke zaak…


Conclusies • De meeste onderzoeken werden door de anti-organisaties zelf uitgevoerd, zonder enige kritiek van onbevooroordeelde terzakekundigen (economen).
 • Onderzoeken over de effecten van rookverboden op de financiële resultaten van horecaondernemingen zijn, door Publication Bias (wie betaalt, die bepaalt), onbetrouwbaar. Voor de hand liggende verschillen in effect tussen soorten rookverboden zijn aan de hand van de onderzoeken niet terug te vinden omdat ze overvleugeld worden door de invloed van de belanghebbende die het onderzoek heeft uitgevoerd of gefinancierd.
 • Er zijn nauwelijks onafhankelijke onderzoeken beschikbaar.
 • Resultaten van onderzoek worden, indien peer review wordt toegepast, uitsluitend voorgelegd aan collega’s met een zelfde instelling ten opzichte van roken.

Lees meer in de Sectie Horeca

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH