VWS ambtenaren blijven jennen

Eerder al toverden de VWS ambtenaren naar aanleiding van het overleg tussen Minister Hoogervorst en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) plotseling een deadline uit de hoed waarop de horeca maatregelen tegen roken zou moeten hebben ondernomen. Die einddatum werd later door de minister herroepen.


In een brief die 13 oktober naar de Eerste en Tweede Kamer werd gestuurd beweren de ambtenaren plotseling dat in het bestuurlijk overleg is besloten dat het einddoel van het horeca stappenplan een rookvrije horeca zou moeten zijn.


KHN weet echter van niets. Die optie is nooit aan de orde geweest tijdens het overleg..


Uit de gewraakte brief:


Wij kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat een rookvrije horeca op termijn onvermijdelijk is. Tevens gaf u aan dat het draagvlak bij uw achterban nu nog niet voldoende is om dit met ingang van 1 januari 2005 te realiseren. Vervolgens bood ik u aan om deze ingangsdatum uit de AMvB te halen op de uitdrukkelijke voorwaarde dat Koninklijk Horeca Nederland (KHN) een stappenplan ontwikkelt met als einddoel een rookvrije horeca. Dit stappenplan dient voor 1 december 2003 gereed te zijn en een duidelijk tijdpad te bevatten voor het geleidelijk rookvrij worden van de horeca. Gezien de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan tabaksrook zal het stappenplan maatregelen moeten bevatten die daadwerkelijk bijdragen aan het beschermen van de gezondheid van werknemers en gasten in de horeca.


Ventilatiesystemen kunnen daarbij niet als een afdoende oplossing worden beschouwd.


Alwéér proberen de ambtenaren de gebeurtenissen naar hun hand te zetten en de werkelijkheid te verdraaien, terwijl de minister, die als enige vertegenwoordiger van VWS aan het woord is geweest in het overleg, het met open ogen laat gebeuren. Hij lijkt zijn ambtenaren slecht onder controle te hebben.


Het wordt tijd dat de volksvertegenwoordiging gaat ingrijpen. Het zijn niet de ambtenaren die (in dit geval met sectarisch fanatisme) het beleid behoren te bepalen, maar de politiek…..


Brief minister aan KHN (3-10-2003) PDF
Hoezo, ventilatie geen oplossing? – PDF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH