Verkiezingen 2006Partij Beoordeling Citaten/opmerkingen
CDA

Het CDA neemt het initiatief voor maatregelen die het niet roken in sportkantines en in de horeca bevorderen.

ChristenUnie

Tabakgebruik is ingeburgerd, maar vormt wel degelijk een groot gevaar voor de volksgezondheid. Het ontmoedigingsbeleid voor tabak wordt voortgezet en geïntensiveerd. Preventie en voorlichting, met name gericht op jongeren, blijven belangrijk.

D’66

Niet roken in horeca. Niet-rokers mogen geen last ondervinden van rokers en alle werkenden hebben recht op een rookvrije werkplek. Daarom steunt D66 een rookverbod in de horeca. Wel dienen er mogelijkheden te blijven bestaan voor het roken in verblijfsinrichtingen (zoals instellingen voor chronisch psychiatrische patiënten).


Verkoopverbod onder de 16 jaar strenger handhaven. Om roken en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan moet het verkoopverbod aan jongeren onder de 16 jaar strenger gehandhaafd worden. Niet alleen verkopers van alcohol, maar ook ouders en kinderen moeten hiervoor wettelijk aansprakelijk worden. Er moet meer voorlichting komen over de gevolgen van roken, drugs en alcoholgebruik.

EénNL ? Niets over roken in verkiezingsprogramma te vinden
Fortuyn ? Niets over roken in verkiezingsprogramma, maar zoekend naar het woordje ‘roken’ op hun website levert heel wat positieve citaten op.
GroenLinks Niets over roken in verkiezingsprogramma te vinden, maar standpunt bekend (was initiatiefnemer rookvrije werkplek)
Groen Vrij + Cannabis voorstanders en tegen overheidsbetutteling. Vóór roken.
Partij voor de Dieren ? Niets over roken in verkiezingsprogramma te vinden
PvdA De PvdA wil dat het kabinet het rookverbod in cafés en restaurants in januari 2008 definitief invoert. Niets over roken in verkiezingsprogramma te vinden.
PVN Anti-drugs, verplicht afkicken
SGP

De SGP is zich ervan bewust dat een roep om verbetering op dit punt een pleidooi is voor een andere manier van denken. Dat is op zich al moeilijk. Daar komt nog bij dat de mogelijkheden van de staat om op dit terrein iets af te dwingen begrensd worden door de eigen verantwoordelijkheid die personen en gezinnen zélf hebben. Dit besef is echter geen vrijbrief om de zaken maar op hun beloop te laten. Dat zou, gelet op de gevolgen, onverantwoord zijn. Bovendien staan de overheid wel degelijk middelen ten dienste waarmee ze burgers kunnen sturen: de slechte kant op, maar ook de goede. Dat gebeurt op het gebied van het roken, het alcoholgebruik en het milieu. Het kan dus ook bij zaken die van wezenlijk belang zijn voor het welzijn van de hele samenleving.

SP

Krachtiger beleid is nodig om tabak- en alcoholmisbruik, drugs- en gokverslaving te bestrijden, vooral onder jongeren.

VVD + Afgesproken is dat in 2008 de horeca rookvrij is, met eventueel een afgesloten rookruimte voor de rokers. Daarbij heeft de VVD-fractie altijd gesteld dat de het ons gaat om het terugdringen van de overlast voor niet-rokers. Als de horecaondernemer besluit een luchtzuiveringssysteem van de nieuwe generatie aan te schaffen, die 90% van de rook wegzuigen, dan zal de overheid controleren op het eindresultaat. TNO heeft ons in een bijeenkomst laten weten dat de nieuwe generatie luchtzuiveringssystemen, die zijn gebaseerd op de systemen die in de industrie worden gebruikt, in staat zijn om dit resultaat te bereiken. De horecaondernemer kan zelf beslissen of hij deze investering doet, of dat hij zijn zaak geheel rookvrij maakt. De klant heeft dan daadwerkelijk een keuze, hij kan kiezen voor een zaak waar wel wordt gerookt, maar waar de overlast voor 90 procent is gereduceerd, of hij kan kiezen voor een geheel rookvrije horecagelegenheid.

Red: Te overwegen is om een voorkeursstem op Edith Schippers uit te brengen die zich in het verleden, als woordvoerder Volksgezondheid, vaak heeft ingespannen om de aanvallen op de rokers te pareren.
Voor degenen die een proteststem willen laten horen kan Lijst 20, Groen Vrij, een uitstekend alternatief zijn.


Wikepedia verkiezingen 2006 pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH