Tilburgse raad wil narigheden tabakswet repareren

Er moeten speciale rookruimtes in de Tilburgse wijk- en buurthuizen komen. De
Tilburgse raad heeft het college gisteravond opgedragen daar voor te zorgen.

Hiermee repareert de gemeenteraad de nadelige effecten van de tabakswet voor
club- en buurthuizen die dreigen al hun klandizie te verliezen omdat rokers niet
meer naar deze sociale voorzieningen willen komen.


De weerstand tegen de tabakswet van Borst neemt toe. Zelfs in de eigen
gelederen. Goed zo die gaat!

Raad eist rookruimte wijkhuis


Door Ben Ackermans


Tilburg – Er moeten speciale rookruimtes in de Tilburgse wijk- en buurthuizen
komen. De Tilburgse raad heeft het college gisteravond opgedragen daar voor te
zorgen.


Dat besluit was een succes voor de PvdA. Alleen CDA en Groenslinks steunden
haar voorstel niet. De andere partijen waren het eens met de overweging dat
bezoekers van de wijk- en buurtcentra in de gelegenheid moeten zijn “legaal” te
roken.


In de centra geldt sinds 1 oktober een rookverbod. Daardoor haakt volgens
PvdA raadslid mevrouw H. de Bles een deel van de klandizie af. “Het verbod raakt
de doelgroep van de wijkhuizen, juist een groep die veel rookt.”De
wijkorganisaties hebben zelf geen geld om aparte rookruimtes te scheppen.
De PvdA brengt, nu haar voorstel is aangenomen, partijgenoot J. Hamming in een
lastig parket. De wethouder van financiën vreest grote kosten. Die zouden komen
bij de financiële gevolgen van een reeks andere besluiten die de raad
gisteravond aan het slot van de begrotingsbehandeling nam.

Ook burgemeester Stekelenburg was niet blij. Het rookverbod, zei hij, is een
democratische parlementaire beslissing. “Wonderlijk dat de gemeente op zou
moeten draaien voor de kosten die ontstaan als mensen zich daar niet aan houden.
“Het college gaat zich nu beraden……….

 


Bron:
Brabantsdagblad
, woensdag 6 november 2002
Ingezonden brieven:


Rokers zijn de nieuwe melaatsen


In het Brabants Dagblad stond een artikel waarin op de consequenties van de
nieuwe tabakswet werd ingegaan.

Een raadslid van de gemeente Tilburg legde de vinger precies op de zere plek,
namelijk het feit dat de nieuwe Tabakswet het sociale leven zeer ongunstig zal
gaan beïnvloeden.


Er werden een aantal voorbeelden gegeven, waaruit duidelijk werd dat gebouwen
voor wijk- buurt- en clubhuis werk op minder bezoekers, en –net zo ernstig-
minder vrijwilligers kunnen rekenen als het roken daar verboden wordt. Zwembaden
en sportaccommodaties behoren ook tot de “getroffenen”.


Niet alleen de sociale problemen, maar ook de financiële worden door het
raadslid voor het voetlicht gebracht.

Hij ziet twee oplossingen; of dusdanig verbouwen dat een ruimte ook door rokers
benut kan worden, of een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid promoten.


Wilthagen is geen roker, maar geeft wel aan te zien waar de knelpunten liggen
van de nieuwe Tabakswet. En dat de consequenties van de nieuwe Tabakswet
vergaand zijn lijkt duidelijk; openbare ruimtes zullen door de rokers gemeden
worden, en dus ook de wijkgebouwen die juist hun best doen om mensen te
bereiken. Dat Wilthagen zich afvraagt of daarmee zoveel geld verloren gaat dat
het niet opweegt tegen het aanbrengen van een “rokershok” lijkt een terechte
vraag.

Hypocriet gedrag mag de overheid verweten worden, die wel gigantische bedragen
ontvangt in de vorm van accijns op tabak, maar die rokers meent te moeten
voorzien van het stempel “melaats”.


Het is nu eenmaal een gegeven dat één op de drie Nederlanders van boven de 16
jaar rookt.


Worden die door de nieuwe Tabakswet serieus genomen? Natuurlijk, rokers
zullen zich soms hun tabak moeten ontzeggen als er mensen in hun gezelschap zijn
die er niet tegen kunnen.

Maar laat dit zichzelf reguleren, en leg het niet op.A. Wurtz,

Stichting Rokersbelangen

Amsterdam

 


Brabantsdagblad maandag 4 november 2002

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH