Stichting ”Red de Kleine Horeca-ondernemer” van start

P E R S B E R I C H T 


Amsterdam, 14 mei 2008,Vandaag is het startschot gevallen voor de “Stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer“. Deze Stichting zal, namens de deelnemende kleine cafés uit het gehele land, een kort geding aanhangig maken tegen de Nederlandse Staat. De Stichting wil met het kort geding in de eerste plaats bewerkstelligen dat de werking van de Tabakswet, zoals die sinds kort van kracht is, zal worden opgeschort.  Het uiteindelijke doel is dat de regelgeving ten aanzien van de kleine horeca-ondernemingen zal worden aangepast. De Stichting wordt hierbij bijgestaan door een gerenommeerd advocatenkantoor.“Dit is een eerste belangrijke stap naar het voeren van een rechtzaak tegen de oneerlijke behandeling van de kleine cafés binnen de tabakswet”, zegt Wiel Maessen, één van de oprichters van de Stichting. “Via de actiekas van de Stichting zullen de gerechtelijke procedure en alle acties daaromheen gefinancierd worden.” 


Ongelijk speelveld“Kleine horeca ondernemers worden de dupe van het ingezette rookbeleid van Minister Klink. De regelgeving beoogt een “ongelijk speelveld“ te voorkomen voor de horeca-ondernemingen onderling. In de ons omringende landen is echter gebleken dat vooral de kleine horeca-ondernemingen disproportioneel veel hinder ondervinden van het rookverbod. Zij kunnen, anders dan de grote horeca-ondernemingen, geen of nauwelijks rookfaciliteiten inrichten. Dit werkt concurrentievervalsing in de hand.”, aldus Ton Wurtz, mede-oprichter van de Stichting. Verder wordt door de Stichting de termijn die alle horeca-ondernemers van de overheid hebben gekregen om rookfaciliteiten in te richten veel te kort geacht. Het is voor velen onmogelijk om binnen de hun gegeven periode van drie maanden adequate voorzieningen te realiseren.Sociale functie buurtkroeg verdwijntDoor deze draconische maatregelen zal er omzetverlies optreden en werkgelegenheid verloren gaan. Ook de sociale functie van buurtcafés zal uit het de samenleving verdwijnen, met alle gevolgen van dien.Uitbreiding doelgroep


De Stichting accepteert nu ook, in tegenstelling tot de oude oproep, cafés mét personeel als deelnemer. Inmiddels hebben zich bijna 200 kleine cafés uit het gehele land aangemeld. De groep blijft groeien, wat het draagvlak voor deze rechtzaak verder zal vergroten.


Aanmeldingsformulier
Actiesite

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH