Standaard verweer kamerpresidium tegen rookfaciliteiten

Het artikel in de Volkskrant over de luxe rookfaciliteiten die de kamerleden voor zichzelf hebben georganiseerd heeft blijkbaar nogal wat reacties losgemaakt. Bij klachten daarover bij het presidium ligt er een standaard verklaring klaar.

 

“Het Presidium heeft voorts besloten dat de eventuele bestuurlijke boetes die bij overtreding van de Tabakswet aan de Tweede Kamer worden opgelegd en die kunnen oplopen tot € 2400 per gebeurtenis op de veroorzaker(s) ervan zullen worden verhaald. Het Presidium van de Tweede Kamer gaat er vanuit dat alle gebruikers en bezoekers van het Tweede-Kamergebouw de wettelijke bepalingen naleven.”

Complete tekst van de verklaring:


Op 1 januari 2004 is een wijziging van de Tabakswet inwerking getreden. Dit verplicht iedere instelling, organisatie en bedrijf ervoor te zorgen dat werknemers geen hinder of last van roken ondervinden. Daarenboven golden er voor overheidsgebouwen, zoals de Tweede Kamer, al strenge regels voor het roken.


 

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft in zijn vergadering van 17 december 2003 herbevestigd dat de Tweede Kamer een rookvrij gebouw is. Het Presidium
heeft zich bij zijn beslissing mede laten leiden door adviezen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor het gehele gebouw en strekt zich ook uit tot de individuele werkkamers in het Tweede-Kamergebouw.

 

Er zijn enkele, binnen de wettelijke bepalingen, uitzonderingen mogelijk op het rookverbod. Dit betreft het aanwijzen van een aantal speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes. Of van deze uitzonderingen gebruik wordt gemaakt, is de eigen verantwoordelijkheid van een instelling, organisatie of bedrijf.

 

De Tweede Kamer heeft een vijftal kleine ruimtes in haar gebouw aangewezen als rookruimtes. Om u een idee te geven: deze ruimten hebben een gemiddelde vloeroppervlakte van circa acht vierkantenmeter. De Tweede Kamer beschikt voorts over vier bedrijfsrestaurants. Eén van deze restaurants bestaat uit
twee gescheiden gedeelten. Eén van deze gedeelten is eveneens aangewezen als rookruimte. Om dit mogelijk te maken was een zeer kleine aanpassing noodzakelijk. Dit betrof de verwijdering van een klein buffet, de vervanging
van een gedeelte van de vloerbedekking en de plaatsing van enkele extra ruiten.

 

Het Presidium heeft voorts besloten dat de eventuele bestuurlijke boetes die bij overtreding van de Tabakswet aan de Tweede Kamer worden opgelegd en die kunnen oplopen tot € 2400 per gebeurtenis op de veroorzaker(s) ervan zullen worden verhaald. Het Presidium van de Tweede Kamer gaat er vanuit dat alle gebruikers en bezoekers van het Tweede-Kamergebouw de wettelijke bepalingen naleven.

 

Zoals u uit bovenstaande kunt afleiden heeft de Tweede Kamer bij de uitvoering van de Tabakswet geen andere positie dan welke andere instelling, organisatie of bedrijf ook. In de media zijn berichten verschenen dat de Tweede Kamer “riante voorzieningen voor rokende Kamerleden” heeft getroffen.


Zoals uit bovenstaande blijkt, is dat niet het geval.

 

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,   Stafdienst Voorlichting Tweede
Kamer der Staten-Generaal tel.: 070 318 3040
http://www.tweedekamer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH