Resultaten EU consultatie over anti-rokenmaatregelen verrassen de EU

Vorig jaar heeft de EU haar burgers de gelegenheid gegeven om een aantal voorstellen van de EU voor een stricter beleid tegen roken (Tobacco Products Directive) te beoordelen. In die voorstellen ging het onder andere over de legalisatie van ‘snus’ (rookloze tabak), ‘plain packaging’: het verwijderen van alle opmaak van de verpakking van tabaksproducten, grafische afbeeldingen op de sigarettendoosjes en het verbieden van tabaksautomaten en tabaksdisplays bij tabakszaken.

Maar liefst meer dan 80.000 reacties uit heel Europa kwamen binnen bij de EU, voornamelijk van gewone burgers (96%). En hun oordeel was allesbehalve datgene wat de EU regelneven verwachtten.

Wat bleek volgens het nu uitgegeven rapport over de resultaten van die raadpleging?

 • Een belangrijke meerderheid van de respondenten was tegen een verdere uitbreiding van de Europese regelgeving rond tabak;
 • Een grote meerderheid was voor een totale legalisatie van snus (nu verboden in de EU);
 • Een belangrijke meerderheid was tegen EU-contrôle op de ingrediënten van tabak;
 • Een belangrijke meerderheid was tegen verdere beperking van de toegang tot tabaksproducten.

De vraag is wat de EU met deze onverwachte resultaten gaat doen. Waarschijnlijk worden deze uitkomsten gewoon genegeerd omdat ze onwelkom zijn, misschien omdat ze niet representatief zouden zijn (een soortgelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk enkele jaren geleden toonde een massale steun voor dit soort reglementering aan, maar daar was de overgrote meerderheid van de reacties afkomstig uit de zwaar gesubsidieerde anti-roken organisaties).

Gelukkig hebben we op dit moment in Nederland een Minister van VWS die enige bemoeienis van de EU met het Nederlandse anti-rookbeleid afwijst.

EC cries foul as citizens have their say

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH