Vonnis d.d. 02 juli 2008 in het incident van het door de stichting Red de Kleine Horeca Ondernemer aangespannen kort geding

Gisteren vond de behandeling plaats van het door de stichting Red de Kleine de Horeca Ondernemer aangespannen kort geding tegen de Nederlandse Staat (Minister van VWS). De stichting behartigt de belangen van circa 500 horecaondernemers.

Inzet van het kort geding is om het rookverbod, dat sinds gisteren voor de gehele horeca geldt, niet van toepassing te laten verklaren op de groep horecaondernemers die door onder andere ruimtegebrek geen mogelijkheden hebben om een rookkamer te creëren en ook anderszins geen alternatief kunnen bieden aan hun rokende klanten, bijvoorbeeld door ingebruikstelling van een terras, tuin of binnenplaats.

Aan de voorzieningenrechter was tevens verzocht om als voorlopige maatregel de handhaving van de regelgeving tot aan de dag van de uitspraak (9 juli a.s.) te verbieden. Naar aanleiding van de door de stichting in dat verband geuite bezwaren, gaf de Staat te kennen tot aan de uitspraak van 9 juli 2008 te zullen volstaan met het geven van schriftelijke waarschuwingen.

Heden gaf de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag op voornoemd verzoek zijn oordeel. De voorzieningenrechter overweegt

De Staat heeft ter zitting van 1 juli 2008 verklaard dat de handhaving van het op deze datum van kracht geworden rookverbod in de horeca door de VWA beperkt zal zijn tot schriftelijke waarschuwingen. Het ligt dus niet in de rede dat horecaondernemers al binnen een termijn van één week met boetes zullen worden geconfronteerd.

Nu het volgens de rechter niet aannemelijk is dat de horecaondernemers tot aan het vonnis van 9 juli a.s. aanzienlijke schade zullen lijden indien er wordt doorgerookt, is er geen noodzaak meer voor een voorlopige maatregel. De voorzieningenrechter houdt iedere verdere beslissing in deze procedure aan tot 9 juli 2008.

Amsterdam, 2 juli 2008

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH