Kleine horeca geschrokken door omvang sluitingen Engelse pubs

Onderzoek bevestigt bestaande bange gevoelens van kleine horeca-ondernemer

ALEM, 04-07-2008 — De resultaten van het onderzoek van PriceWaterhouseCoopers (PWC) over de sterk stijgende aantallen sluitingen van pubs in Engeland na het rookverbod hebben de Stichting Red de Kleine Horeca-ondernemer gesterkt in haar overtuiging dat het rookverbod zoals dat deze week inging desastreus is voor de kleine horeca. Het onderzoek bevestigt eerdere berichten uit Engeland en andere delen van het Verenigd Koninkrijk die de Stichting al opvoerde tijdens het kort geding van afgelopen dinsdag.

Tijdens het kort geding heeft de Stichting, via een contra-expertise van de door minister Klink als bewijs aangehaalde onderzoeken dat er géén schade zou worden veroorzaakt aan de kleine horeca, al aangetoond dat de minister zich op misleidend bewijsmateriaal heeft gebaseerd ter verdediging van de invoering van het rookverbod.

Deze contra-expertise door Prof. Dr. Theeuwes van het SEO (UvA) meldt:

“Voor beide hier geëvalueerde studies geldt dat de aanpak niet adequaat is om op statistisch verantwoorde wijze uitspraken te doen over de mogelijke bedrijfseconomische effecten van het rookverbod voor de horecabranche. Meer in het bijzonder is de aanpak in de hier geevalueerde artikelen niet geschikt om uitspraken te doen over de bedrijfseconomische gevolgen van de kleine bedrijven in de horecabranche.”

De berichten die uit Engeland door horecaorganisaties – en nu ook door een onafhankelijk gerenommeerd accountancykantoor – worden gerapporteer wijzen uit dat de angst, die de kleine horeca heeft, terecht is.

De Stichting hoopt dan ook dat de Haagse voorzieningenrechter dit recente bewijs mee zal wegen bij zijn uitspraak op 9 juli.

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH