Overzicht van onderzoeken effecten rookverboden

Op een Australische site, beheerd door Prof. Simon Chapman, vonden we een overzicht van onderzoeken die er gedaan zijn naar de economische effecten van rookverboden in de horeca.


Op het eerste gezicht lijkt het een indrukwekkende lijst die aangeeft dat er geen enkel effect geconstateerd kon worden. Een nadere bestudering brengt echter een aantal bijzondere punten aan het licht….


Allereerst, om het effect goed te kunnen bepalen, zal het onderzoek aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 1. De gegevens moeten uit onverdachte bron komen. Onderzoeken door belanghebbenden als (anti-)rokersorganisaties, ministeries van Volksgezondheid, farmaceutische- of tabaksindustrie kunnen niet vertrouwd worden. Het onderwerp is té politiek gevoelig en de belangen zijn te groot.
 2. Belastingaangiftes zijn bepalend, mits ze wetenschappelijk verantwoord geselecteerd zijn.
 3. Er moet een vergelijking worden gemaakt met soortgelijke of aanpalende regio’s waar géén rookverboden van kracht zijn. Pas dan kan de invloed van algemene economische invloeden worden meegenomen.
 4. Er moet een verantwoorde statistische analyse worden gebruikt die de autocorrelatie van tijdsgebaseerde gegevens meeneemt.
 5. De gebruikte technieken en gegevens moeten openbaar zijn en door andere, onafhankelijke onderzoekers door te rekenen zijn. Collegaonderzoekers dienen het verhaal gelezen te hebben vóór publicatie (‘Peer Review’)
 6. Het onderzoek moet meten wat het beweert te meten. Een volledig rookverbod is geen gedeeltelijk rookverbod! En een drive-in restaurant zal extra bezoekers trekken door een rookverbod in de horeca. Die, en soortgelijke horecabedrijven, mogen dus niet meegenomen worden in een onderzoek.

Het overzicht dat door de Australische onderzoekers werd samengesteld neemt een aantal van deze criteria mee, maar niet alle en/of niet compleet. Zo wordt wél genoteerd welke onderzoeken door de tabaksindustrie zijn betaald of uitgevoerd, maar de geldgevers of uitvoerders van de andere onderzoeken blijven in de mist hangen. Door deze omissie krijgt de opmerking van de onderzoekers in de toelichting, dat de negatieve effecten alleen gevonden werden door door de tabaksindustrie uitgevoerde of gesponsorde onderzoeken, een pikant tintje.


“The only studies concluding a negative economic impact have been funded by the tobacco industry and have predominantly based their findings on predicted outcomes/estimates rather than actual figures.”


Deze uitspraak kan prima omgekeerd worden als de resterende onderzoeken door de belanghebbenden van de andere kant werden uitgevoerd:


“The only studies concluding a positive economic impact have been funded by the Antismoking industry and have not just predominantly, but UNIVERSALLY, failed to incorporate proper consideration of proper sales growth comparisons for proper venues in nearby areas without smoking bans.  Without such comparisons raw sales figures are meaningless.”


Maar nogmaals, dat werd niet genoteerd.


Verder blijken er nog wat andere zaken: • In de hele lijst zijn slechts maximaal vijf (misschien slechts een of twee) onderzoeken opgenomen die aan hun eigen eis (en de onze) in de toelichting voldoen, namelijk dat ze gebaseerd zijn op belastingaangiften.
 • 27 van de 29 onderzoeken gaan niet over complete rookverboden in cafés. Het gaat in de meeste gevallen zelfs niet eens over COMPLETE rookverboden, maar over de invoering van rookvrije gedeeltes van restaurants en cafés. Dat is veel minder ingrijpend dan wat de anti’s graag zouden willen.
 • Er lijken nergens analyses te zijn gebruikt die voor tijdsgebaseerde gegevens bedoeld zijn.
 • Vergelijkingen met omliggende regio’s zonder rookverbod hebben we niet kunnen vinden. Alleen een ‘correctie voor economische trends’.
 • Het is niet normaal in deze sector om de gebruikte gegevens en de gevolgde (selectie)methodes te publiceren, dus onafhankelijke controle is onmogelijk. Dit maakt de kans op manipulatie van de cijfers, zeker als die door een onbekende organisatie zijn uitgevoerd of betaald, zeer groot.
 • Het enige onderzoek dat een Peer Review kreeg en officieel gepubliceerd werd, is het onderzoek dat wel degelijk een negatief effect toonde.

Kort samengevat zegt deze lijst dus TOTAAL NIETS.


De conclusies in de inleiding zijn waarschijnlijk alleen bedoeld om de politici te overtuigen die niet de moeite nemen om de lijst ECHT kritisch door te nemen.


In die zin lijkt het op de publicatie van het WHO rapport uit 1998, waar in de persverklaring stond dat er een verband was gevonden tussen meeroken en longkanker, terwijl de inleiding van het verslag duidelijk aangaf dat er NIETS was gevonden.


Over manipulatie gesproken….


Australische lijst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH