Wereldrokersdag 2002: Forces NL actie

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Postbus 20350 2500 EJ Den Haag


Excellentie,

In diverse door het Ministerie gepubliceerde uitingen wordt als rechtvaardiging voor het tabaksbeleid en het weren van rokers uit besloten ruimten verwezen naar de gevaren van meeroken door de omstanders. Volgens deze uitingen zou meeroken een verhoogde kans op longkanker veroorzaken.


Ter gelegenheid van Wereld Rokers Dag op 12 oktober zouden wij, als rokersbelangen­organisatie, u de volgende twee vragen willen voorleggen:

 1. Kunt u ons en het publiek uitleggen waarom uw bezorgdheid om de gevolgen van meeroken op een hogere plaats staat dan de zorg voor andere, duidelijk sterker longkanker bevorderende omstandigheden? Toelichting: Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat ándere factoren een beduidend hoger relatief risico (RR) op longkanker veroorzaken dan omgevingsrook (relatief risico meeroken = 10-20% verhoogd risico): Alcohol (+119%), uitlaatgassen (50-140% – Files!), caroteen/vitamine A deficiëntie (+120%), melk drinken (73-110%), kookmethoden (+40-730%), etc. (zie Bijlage 1) De meeste van deze factoren voldoen aan algemeen gehanteerde uitgangspunten van validiteit van epidemiologisch onderzoek zoals in vraag 2 gerefereerd. De gevonden cijfers voor meeroken voldoen hier niet aan. Andere, dietaire, maatregelen kunnen de eventuele negatieve gevolgen van meeroken meer dan compenseren, zo niet omkeren (b-caroteen/vitamine A inname,. Vegetarisch dieet, Fruit inname, e.a.).
 2. Kunt u ons en het publiek één, slechts één onderzoek voorleggen waarin het gevaar van meeroken volgens elementaire statistische criteria en volgens epidemiologische uitgangspunten (Bijlage 2) ondubbelzinnig en onverdacht wordt bewezen? Toelichting: Bij de beoordeling van de statistische significantie van de uitkomst van een onderzoek is het normaal aanvaard dat de ondergrens van de betrouwbaarheid boven de waarde één moet liggen, wil de uitkomst als statistisch significant aangemerkt worden. Zo goed als alle meeroken-onderzoeken (Bijlage 3) voldoen hier niet aan. Verder zijn er nog een aantal criteria te hanteren zoals die in Bijlage 3 genoemd worden.

Een kopie van deze brief wordt verzonden aan de Nederlandse en Belgische pers en aan diverse politieke en maatschappelijke organisaties.

In de verwachting een spoedig antwoord van u te vernemen verblijven wij,

 • Bijlage 1: Risicofactoren longkanker
 • Bijlage 2: Interpretatie Relatieve Risico’s volgens gerenommeerde bronnen
 • Bijlage 3: Criteria voor de beoordeling van validiteit

Download poster

Citaten

 • "Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
  (Het is moeilijker een vooroordeel aan flarden te schieten dan een atoom.)
  Albert Einstein

 • "Als je alles zou laten dat slecht is voor je gezondheid, dan ging je kapot"
  Anonieme arts

 • "The effects of other people smoking in my presence is so small it doesn't worry me."
  Sir Richard Doll, 2001

 • "Een leugen wordt de waarheid als hij maar vaak genoeg wordt herhaald"
  Joseph Goebbels, Minister van Propaganda, Nazi Duitsland


 • "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win."
  Mahatma Gandhi

 • "There''s no such thing as perfect air. If there was, God wouldn''t have put bristles in our noses"
  Coun. Bill Clement

 • "Better a smoking freedom than a non-smoking tyranny"
  Antonio Martino, Italiaanse Minister van Defensie

 • "If smoking cigars is not permitted in heaven, I won't go."
  Mark Twain

 • I've alllllllways said that asking smokers "do you want to quit?" and reporting the results of that question, as is, is horribly misleading. It's a TWO part question. After asking if one wants to quit it must be followed up with "Why?" Ask why and the majority of the answers will be "because I'm supposed to" (victims of guilt and propaganda), not "because I want to."
  Audrey Silk, NYCCLASH